Ikke alle kan kan få anvist bolig af kommunen

 Ikke alle kan kan få anvist bolig af kommunen

Alle kan skrive sig op til en bolig via de almene boligselskaber, men man kan kun få anvist bolig til Avedøre Stationsby via Hvidovre Kommune - og ikke alle kan komme på den liste

Er man ældre borger i Hvidovre Kommune, der ønsker at sælge sit hus, kan man blive skrevet op til en almen bolig via kommunens boliganvisning. Det samme kan man, hvis man er en borger på overførselsindkomst og har behov for en mindre og billigere bolig.

Men hvis man som ældre borger har solgt sin bolig og i en periode har boet i en privatudlejet lejlighed i Hvidovre, så er der ingen hjælp at hente via Hvidovre Kommunes boliganvisning.

Præcis den situation er et ældre ægtepar fra Hvidovre havnet i, fordi de i en periode efter deres hussalg har boet til leje i en privatudlejet lejlighed. Nu ønsker de en mindre lejelejlighed i det almene - og meget gerne i Avedøre Stationsby.

- Hvidovre Kommune fortalte mig, at det kun er kvinder med børn og udlændinge, der kan blive skrevet op, siger manden, hvis navn er Hvidovre Avis bekendt.

Hvidovre Kommune har 100% anvisningsret til boligerne i Avedøre Stationsby, man kan derfor ikke blive skrevet direkte op til boligerne igennem KAB. Hvidovre Kommune har 25% anvisningsret til de øvrige almene boligselskaber i Hvidovre.

Boligsocialt behov

Ser man på kriterierne for at blive skrevet op til at få anvist en bolig af Hvidovre Kommune, så fremgår det rigtig nok, at man som børnefamilie (uanset om man er mand eller kvinde, red.) uden bolig kan blive skrevet på listen. Det samme gælder, hvis man som ældre har brug for ældrevenlig bolig, eller hvis man pga. sygdom eller handicap har brug for anden bolig. Ligeledes kan man komme på listen, hvis man pga. skilsmisse/samlivsophør (dog minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig. Borgere, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig eller man er ung, der bor i en ungdomsbolig o.lign., og som er i fast arbejde kan desuden blive skrevet op.

- Ved tildeling af boliger vil en vurdering af den boligsøgendes tilknytning til kommunen tillige indgå. Det forhold at en borger er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem, vil som udgangspunkt ikke kunne anses for at være et boligsocialt behov, der kan begrunde anvisning af en bolig, fremgår det af Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Den kommunale boliganvisning er desuden blevet behandlet politisk for nylig, hvoraf det af dagsordenen fremgik, at borgere med ejerbolig bliver opfordret af kommunen til at skrive sig op i de almene boligselskaber, når de bliver 50 år. Desuden står der, som skrevet indledningsvist, at ældre der sælger deres ejerbolig kan blive skrevet op.

- Ældre borgere kan skrive sig op, når de påtænker at sælge deres bolig inden for en overskuelig fremtid, står der i sagen.

Ligeledes står kommunens boliganvisning for at anvise boliger til f.eks. fordrevne ukrainere.

 

red