INGEN MOMS PÅ AFFALD FRA 2025

 INGEN MOMS PÅ AFFALD FRA 2025

CENTER for TRAFIK og EJENDOMME med svar på sidste uges læserbrev:

LÆSERBREV: I sidste uges avis spørger en læser til opkrævning af moms på affaldsgebyret.

Det er rigtigt, at Landsskatteretten i 2020 slog fast, at kommunerne ikke længere skulle opkræve moms på affaldsgebyret. Med dommen fulgte dog ikke retningslinjer fra Skattestyrelsen for den nye momspraksis på affaldsområdet, og kommunerne måtte derfor gerne fortsætte momsopkrævningen. Det valgte Hvidovre ligesom en række andre kommuner at gøre, indtil alle ændringerne på affaldsområdet var afklaret.

Hvidovre Kommune har nu endelig modtaget retningslinjerne fra Skattestyrelsen, og de vil blive indarbejdet i taksterne for 2025.

De nye retningslinjer kan ikke nå at få konsekvenser for taksterne for næste år, da de blev fastsat med det vedtagne budget for 2024.

Den for meget opkrævede moms vil blive refunderet, men det er endnu ikke afklaret, hvordan det konkret vil ske. Når det er fastlagt, vil vi melde det ud.

Affaldsområdet bygger dog på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip, som betyder, at der ikke må være overskud på ordningen. De opkrævede takster dækker således kun de reelle udgifter på affaldsområdet.

Venlig hilsen

Center for trafik og ejendomme i Hvidovre Kommune