Ingen saglig grund til at afvise ændring

Ingen saglig grund til at afvise ændring

Der er grænser for, hvad Hvidovre Kommune kan kræve af privat plejefirma, lyder det fra direktør i Hvidovre Kommune

NYHEDER: FOA mener, at Hvidovre Kommune med accepten af det private plejefirmas omstrukturering, kan være medvirkende til at gøre det svært, at gøre deres krav gældende for deres medlemmer. Men Hvidovre Kommune ser sagen anderledes.
– Hvidovre Kommune accepterede i marts 2024 en anmodning af ...det private plejefirma, red. om en omstrukturering af virksomheden fra A/S til ApS. Forud havde været et længere forløb med en grundig juridisk vurdering af sagen. Konklusionen på denne vurdering af vores aftale med ..firmaet, red. og lovgivningen på området var, at Hvidovre Kommune ikke havde nogen saglig grund til at afvise ændringen, forklarer direktør Tine Larting til Hvidovre Avis.
Kan ikke stille krav
Hun tilføjer: – FOA orienterede os den 16. april om, at ...firmaet, red. havde opsagt overenskomsten med FOA. ...firmaet, red. havde ikke ved dialogen om omstrukturering informeret os om, at de ville opsige aftalen med FOA. I umiddelbar forlængelse af FOA's henvendelse kontaktede vi ...firmaet, red. og indskærpede, at alle ansatte skal have løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, som svarer til overenskomsten. Vi har endvidere bedt dem om at redegøre for deres overvejelser om, hvordan de vil sikre de ansattes vilkår i forbindelse med opsigelsen af aftalen med FOA. Som kommune kan vi ikke stille krav om, at leverandører skal indgå overenskomstaftaler med faglige organisationer, siger Tine Larting.
Tine Larting forklarer endvidere, at udmeldingen fra FOA om, at de mener, at Hvidovre Kommune skulle være medvirkende til, at FOA ikke kan gøre deres krav gældende kommer meget uventet.
– Det er naturligvis meget problematisk (hvis kravene ikke kan gøres gældende, red.), men som vi også har forklaret FOA, så sætter lovgivningen grænser for, hvad vi fra kommunens side kan bestemme. I forhold til ...firmaet, red. så har vi en hyppig dialog med dem om de ydelser, de leverer til kommunen, og om hvordan de opfylder kommunens krav. Hvis der er dokumentation for, at virksomheden misligholder kontrakten, kan kontrakten opsiges. Kontrakten udløber den 31. januar 2026, slutter direktøren.
red