Innovativ grøn fjernvarme til Avedøre Landsby

 Innovativ grøn fjernvarme til Avedøre Landsby

Avedøre Fjernvarme starter et demonstrationsprojekt, der skal afprøve en genvej til grønnere og hurtigere fjernvarme

– I Avedøre Fjernvarme arbejder vi på at kunne udbygge energieffektiv, grøn, fremtidssikret og lokalproduceret fjernvarme til de ca. 300 familier, der bor i området Avedøre Landsby. Vi har derfor sagt ja til, at Avedøre Fjernvarme deltager i et innovativt demonstrationsprojekt, der skal afprøve en genvej til grønnere og hurtigere fjernvarme – og udbygningsprojektet Avedøre Landsby er showcasen, fortæller Margit Kjærgaard, formand for Avedøre Fjernvarme, og fortsætter

– Udbygningsprojektet er blevet støttet af Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), og vil blive et showcase projekt, for hvordan fjernvarmen kan udbygges på en ny og innovativ måde. For udbygningen af fjernvarme i Avedøre Landsby bliver anderledes på mange måder sammenlignet med resten af Hvidovre, fortæller Margit Kjærgaard.

Innovativt udbygningsprojekt – både ude og inde

– For det første vil de kommende fjernvarmeforbrugere blive forsynet med lokalproduceret varme. Varmen vil blive produceret på et lokalt varmeproduktionsanlæg, der skal producere varme ved hjælp af to store varmepumper. Varmepumperne vil bl.a. blive forsynet med strøm fra et lokalt, stort solcelleanlæg. Dertil vil der blive etableret en stor el-kedel, som spids- og reservelast. El-kedlen sørger for, at fjernvarmeforbrugerne altid vil være forsynet med varme. For at kunne producere ekstra varme, når elpriserne er lave og dermed holde omkostningerne nede, vil der blive etableret en buffertank, der kan opbevare det varme vand, fortæller Erik Christiansen, direktør i EBO Consult, der administrerer og drifter Avedøre Fjernvarme.

– Den fjernvarme, der sendes ud til fjernvarmeforbrugerne, vil være på ca. 45 grader i miljøvenlige plastrør, der er både hurtigere og billigere at etablere end traditionelle fjernvarmestålrør. For at sikre, at det 45 grader varmt vand kan opvarme de kommende fjernvarmevarmeforbrugeres parcelhuse, etableres der et fjernvarmeanlæg i hvert parcelhus, som indeholder en flex-booster pumpe, der hæver temperaturen i vandet. Tilsammen giver dette et lokalt, energieffektivt fjernvarmesystem, der produceres på grønne energikilder og som ikke er afhængig af, hvordan der skrues op og ned for energien i udlandet, afslutter Erik Christiansen.

Et varmeanlæg, der energibatter

– Anlægget, der vil blive installeret i hvert enkelt parcelhus i Avedøre Landsby, er vores innovative anlæg med flex boosterløsning. Anlægget har en indbygget lille varmepumpe, der booster varmen fra fjernvarmenettet til en højere temperatur, og dermed sikrer, at hvert parcelhus kan opvarmes med de eksisterende radiatorer eller gulvvarme systemer. Fordelen ved denne løsning er, at den muliggør et ultra lavtemperatur fjernvarmenet, hvilket mindsker varmetabet. Et mindsket varmetab er lig færre omkostninger, større energieffektivitet og en billigere varmeregning. Samtidig er anlægget hverken større eller mere larmende end de eksisterende standard fjernvarmeanlæg. Vi er med i udbygningsprojektet i Avedøre Landsby, fordi det er et innovativt og spændende projekt, og vi så en oplagt mulighed i at byde ind med vores varmepumpe, der er gearet til ultra lavtemperatur fjernvarme. Vi håber, at denne løsning bliver del af fremtiden, og kan tilbydes til flere husstande i Danmark, fortæller Christian Brydensholt, salgs- og marketingdirektør ved METRO THERM.

Hvornår kommer fjernvarmen?

– Vi arbejder benhårdt på at kunne udbygge fjernvarmen i Avedøre Landsby, men må sande, at der har været en del administrative tunge bump i forhold til myndighedsgodkendelser, der har forsinket udbygningsprojektet en del gange. Vi afventer nu den sidste myndighedsgodkendelse, der vedrører en lejekontrakt for de arealer, der skal bruges til solcelleanlægget og til teknikhuset. Vi har fået at vide fra Hvidovre Kommune, at den er endelig afklaret i slutningen af foråret. Vi er selvfølgelige ærgerlige over, at udbygningsprojektet er blevet forsinket, da det skaber en forståelig bekymring og tvivl om fjernvarmen nogensinde bliver udbygget blandt de kommende fjernvarmeforbrugere. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at udbygge fjernvarmen hurtigst mulig under de forudsætninger, der er, fortæller Anders Liltorp, formand for Hvidovre Fjernvarmeselskab, og fortsætter;

– Og vi opstarter informationskampagnen så snart, at vi har de sidste myndighedsgodkendelser på plads. Vi kan allerede nu afsløre, at vi vil tilbyde tre forskellige installationsløsninger:

Gør-det-selv model, hvor fjernvarme kun hjælper dig med at etablere den ledning, der skal forsyne dig med varme. Her står du selv for at indhente tilbud fra en VVS’er til at fjerne dit eksisterende varmeanlæg og installere en ny fjernvarmeunit.

Standard model, hvor fjernvarmeselskabet hjælper dig med at etablere stikledningen og den indvendige installation.

All inclusive model, hvor vi tilbyder fjernvarmen på abonnement, hvor den udvendige og indvendige installation, samt service og reparation er inkluderet.

– Flere informationer vil blive tilsendt med nyhedsbrevet for Avedøre Landsby, og hvis man er opskrevet som interesseret i fjernvarme. Vi ser frem til at komme i gang!, afslutter Anders Liltorp.

Fakta

EUDP-projektet ”Temperatur-fleksibel fjernvarme løsning integreret med lokal VE-produktion og udnyttelse af innovativ Flex-Booster varmepumpe” er ledet af METRO THERM, der har udviklet en særlig effektiv Flex-Booster varmepumpe, som vil optimere driften af fjernvarmesystemet, både økonomisk og miljømæssigt. Rådgiverfirmaet COWI leverer energitekniske analyser og bidrager til at optimere den nye varmepumpe. EBO-Consult har på vegne af Avedøre Fjernvarme ansvaret for at udvikle projektet lokalt og sikre tilslutning fra et tilstrækkeligt antal nye forbrugere. Kommunikationsbureauet Rubrik står for projektets formidling.

Det innovative fjernvarmeprojekt indgår i Energifællesskab Avedøre, der i slutningen af 2021 blev stiftet som Danmarks første VE-fællesskab, der udgør en organisatorisk ramme for borgernes aktive deltagelse i den grønne omstilling.