Integrationsrådets store berettigelse

 Integrationsrådets store berettigelse

SUSANNE WAD LETH med kommentar på kommunalbestyrelsens behandling af Integrationsrådets beretning for 2022.

LÆSERBREV: Da kommunalbestyrelsen fik forelagt Integrationsrådets beretning for 2022 stemte Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige imod at tage beretningen til efterretning, hovedsageligt med den begrundelse, at de ikke kan se behovet for et integrationsråd i Hvidovre Kommune.

Som formand for Hvidovre Kommunes integrationsråd synes jeg det er ærgerligt, at der er to partier i vores kommunalbestyrelse, der ikke kan se formålet med integrationsrådets arbejde. Derfor vil jeg gerne på hele rådets vegne oplyse om, hvorfor integrationsrådet har stor berettigelse.

Ifølge integrationsrådets formålsparagraf skal integrationsrådet "medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling."

Den måde, hvor integrationsrådet opfyldet det formål er bl.a. ved at afgive høringssvar på de politikker, som kommunalbestyrelsen beslutter. Når Integrationsrådet afgiver høringssvar er det netop for at rådgive udvalg og kommunalbestyrelse på en måde, så de politikker, der bliver besluttet bedst muligt og medtager initiativer eller overvejelser om, hvordan den pågældende politik også kan medvirke til at understøtte en vellykket integration. I denne periode har Integrationsrådet afgivet høringssvar på procesplan for sundhedspolitik, beskæftigelsesplanen og kultur- og fritidspolitikken i Hvidovre Kommune.

Berettigelsen for at integrationsrådets bemærkninger til diverse politikker kommer netop fra den brede sammensætning af integrationsrådet. Medlemmerne repræsenterer mange forskellige dele af Hvidovre - Der er repræsentanter for flygtninge- og indvandrere, de almene boligorganisationer, kultur- og idrætsforeninger, LO, Skolekontaktrådet og kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet laver også aktiviteter, hvor mennesker mødes og hvor relevante emner tages op. Der har været afholdt fællesspisningsarrangementer med oplæg om henholdsvis integrationsindsatser og muligheden for at få tilskud til at børn og unge kan gå til en fritidsaktivitet - det såkaldte fritidspas. Begge arrangementer var meget vellykkede. Til det seneste fællesspisningsarrangement, hvor der var livemusik med ukrainske Runa band, var der 56 deltagere.

Integrationsrådet giver indvandrere og flygtninge en platform til at blive hørt og deltage i beslutningsprocesser, der påvirker deres liv. Det er med til at fremme demokratisk deltagelse og inklusion, da det sikrer, at deres stemmer og perspektiver bliver repræsenteret i beslutningstagningen.

Det er Integrationsrådets berettigelse.

På vegne af Hvidovre Integrationsråd

Susanne Wad Leth, Formand for Hvidovre Integrationsråd