INVESTERINGER I ÆLDREOMRÅDET FOR MERE END 100 MIO. KR.

 INVESTERINGER I ÆLDREOMRÅDET FOR MERE END 100 MIO. KR.

Vi har bl.a. øremærket penge til øget kvalitet i ældreplejen, og til plejehjem med livsglæde og nærvær, skriver MARIA DURHUUS

LÆSERBREV: SSA reserven, som tidligere var kendt som SATS puljen blev i fredags præsenteret og mere end 100 mio. kr. går til at styrke ældreområdet, hvor midlerne er øremærkede øget kvalitet i ældreplejen, en pulje til at forebygge og afhjælpe ensomhed, plejehjem med livsglæde og nærvær, men også en pulje til vågetjeneste.

Det er for mig et utroligt glædeligt resultat, at man bredt i Folketinget vedtager en så stor investering på ældreområdet, fordi der er brug for at vi blandt andet sætter endnu mere ind i mod ensomhed.

Det har altid været et stort politisk fokus for mig, at vi med alle midler skal bekæmpe ensomhed, for i et land som Danmark må sygdom og tidlig død ikke være forårsaget af ensomhed, som det sker i dag.

Alt for mange ældre oplever ensomhed, og alt for mange får ikke hjælp til at komme ud af ensomheden. I Hvidovre har vi haft et stort fokus på lige netop ensomhed hos ældre i mange i år, både i forhold til forebyggelse og tilbud til at afhjælpe ensomhed, og derfor glæder det mig at der nu kommer et signal om vigtigheden i arbejdet fra Christiansborg.

Det er også glædeligt at vi har øremærket penge til øget kvalitet i ældreplejen, og til plejehjem med livsglæde og nærvær.

Det er ikke fordi vi ikke har det i forvejen, for vi har så utroligt dygtige medarbejdere i ældreplejen og på alle vores plejehjem, og jeg ved at alt det gode de gør tit og ofte stoppes pga. manglende midler til projekter og indsatser og derfor er det glædeligt at der nu kommer midler hertil. Dels som en anerkendelse til at alt det gode der sker, kan vi nu gøre mere af. Men også som en anerkendelse af, at kvalitet, livsglæde og nærvær ud over at give et øget fokus, også giver faget omkring ældresektoren en værdi og en prioritering.

Vågetjenesten er for mange en tryghed i den sidste tid. Både for den døende men også for de pårørende, for afslutningen af livet skal være tryg og omsorgsfuld, ingen skal være alene i livets afslutning og ingen skal dø alene. Derfor er det for mig en stor glæde, at vi nu anerkender og prioriterer midler til denne tjeneste, så vi på den måde sikre at endnu flere kan få hjælp og lindring og tryghed i den sidste tid.

Udover prioriteringerne indenfor socialområdet er der også i dette års SSA reserve afsat midler til at blive klogere på Demens og på at fortsætte undersøgelserne om anvendelse af antipsykotisk medicin til demente ligesom der er afsat penge til andre gode tiltag inden for demensområdet, blandt andet udbredelse af viden om ”Best Practices” og det er jeg utrolig glad for. Vi har brug for faglighed indenfor Demensområdet, og vi har brug for hele tiden at udvikle og i det tempo som forskning, studier og undersøgelser tilsiger os ny viden, så vi kan tilbyde en fagligt velfunderet pleje til mennesker med demens.

Det er og bliver den bedste investering, at investere i mennesker.

Med venlig hilsen

Maria Durhuus, Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.