Ja til øget samarbejde om at forbedre idrætsfaciliteter

 Ja til øget samarbejde om at forbedre idrætsfaciliteter

KENNETH BAK med svar på læserbrev om idrætsfaciliteter

LÆSERBREV: Carsten Provstgaard fra Hvidovre Idrætsråd rækker i sidste uges avis, hånden frem til et samarbejde om udvikling og forbedring/vedligeholdelse af kommunens idrætsfaciliteter. Det er oplagt, og vi har i øvrigt allerede en god dialog med idrætsforeningerne om netop at få udviklet, vedligeholdt og forbedret de idrætsfaciliteter, kommunen stiller til rådighed for vores mange aktive idrætsforeninger.

Carsten, du efterlyser en prioriteret facilitetsstrategi – og det lyder lidt som den helhedsplan for idrætsområdet, som vi i samarbejde med DGI, Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut fik lavet i 2016. En af rapportens konsekvenser var bl.a., at der i perioderne 2017-2019 og 2021-2023 blev afsat 7 mio. kr. om året til anlægsinvesteringer på idrætsområdet, hvilket har betydet, at en lang række idrætsfaciliteter er blevet etableret og taget i brug; herunder omklædningsrum og kunstgræsbane på Avedøre Stadion samt kampsportscentret.

Når vi opstarter projekter, tager vi naturligvis foreningerne med på råd. Fx har vi senest i forbindelse med beslutningen om at etablere en kunstgræsbane ved Sønderkærskolen til fodboldklubben Rosenhøj været i tæt dialog med alle fodboldklubberne i forhold til at prioritere, hvor behovet er størst lige nu. Nogle af de andre konkrete idrætsfaciliteter, der er på vej, er et klubhus til Rebæk IF. Projektet bliver opført i to etaper, men allerede til efteråret 2024 kan første del af byggeriet med bl.a. omklædningsrum, toiletter, beplantning og parkeringspladser tages i brug. Vi har også fundet penge til den pumptrack-bane, der har været på tegnebrættet i nogle år, og som kommer til at ligge over for MTB-sporet på Avedøre Holme ved Brøndby Havnevej. Den vil meget snart stå klar, så børn og unge kan komme ud at cykle, køre på skateboard eller på løbehjul på banen.

Derudover sættes der naturligvis også projekter i gang uden om helhedsplanen; herunder er der jo igangværende planer for etablering af flere skolehaller. Kommunalbestyrelsen formulerede i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger desuden en hensigtserklæring om at få skitseret behov og muligheder for etablering af en multihal i Hvidovre – og arbejdet med at undersøge det, er i gang. Kommunen er i desuden i dialog med flere private aktører og Hvidovre Tennis om mulige samarbejder om etablering af faciliteter som for eksempel padel tennisbaner.

Det er rigtigt, som du skriver, at nogle foreninger ønsker mere tid og plads i vores haller og på vores baner. Det er selvfølgelig en udfordring, fordi vi lige nu har de idrætshaller, gymnastiksale og fodboldbaner vi har. Derfor er vi opmærksomme på, om de faciliteter vi har, bliver udnyttet bedst muligt. Det har vi ikke rigtig mulighed for at få overblik over i dag, men vi er i gang med at undersøge muligheden for at investere i kameraer og digitalt udstyr, der kan hjælpe os med at få et overblik over, om de tider, der bliver booket, også bliver brugt. Formålet med at have sådan et værktøj er, at sikre at flest mulige Hvidovreborgere får glæde af de fælles faciliteter og den sundhed og trivsel, der følger med fysisk aktivitet.

Vi er helt enige om, at der skal arbejdes videre med at udvikle og forbedre kommunens idrætsfaciliteter, og derfor vil det også give god mening at få lavet en ny analyse og helhedsplan for idrætsområdet, så vi kan få et tidssvarende overblik over, hvad behovet for faciliteter er i dag. Og i forbindelse med budgetforhandlingerne få set på, om vi også fremover skal have en pulje til idrætsfaciliteter.

Kenneth Bak Formand for Kultur- og Fritidsudvalget