JEG BESKRIVER FAKTA

JEG BESKRIVER FAKTA

KURT WINSLØV om trafiksanering af Hvidovrevej:

LÆSERBREV: Jeg takker borgmesteren for hans svar. på målet om at gøre Hvidovrevej mellem Brostykkevej og Frihedens station mer grøn og trafiksikker. Desværre blev resultatet det modsatte, det er nu en ren ufremkommelig dødsfælde med høj hastighed.

Jeg bruger Hvidovre Avis som talerør fordi der ingen kommunikation er for borgere der er fritaget for digital diktatur med kommunen, samtidig syntes jeg det ville være sin plads, hvis kommunen havde inddraget borgerne langs Hvidovrevej i et samarbejde om saneringen af Hvidovrevej.

Så er det med interesse, jeg læser borgmesterens varme svar om de 18 nye vejtræer der plantes i et område med flere hundrede træer og at de 18 træer skulle være helt uundværlige. I spalten ved siden af borgmesterens svar kan man læse at kommunen er ved at fælde en del 25 årige gamle træer, det ligger ikke i tråd med borgmesterens svar til mig.

Så skriver borgmesteren i hans svar og Leif Høxbroe i hans læserbrev at jeg er anonym, det er jo ikke rigtigt, jeg underskriver mig "en straffet borger" og Hvidovre Avis trykker ikke anonyme læserbreve, så hvis omtalte personer ville have oplysninger om mig, kunne de henvende sig til Hvidovre Avis, men det ligger uden for computerens rækkevidde, og er derfor nok for besværligt.

Så vil jeg takke Leif Høxbroe for hans indlæg, det er godt for nærområdet når beboerne interesserer sig for trivslen i området, det er til gavn for alle, men det skal bero på fakta og ikke på gætterier og hvad man tror. At renoveringsmedarbejderne skal kunne tømme affald under et minut per parcel, så forstår man godt deres utilfredshed. Her på denne etsporet strækning skal de tømme 6 steder, det vil efter Leif Høxbroes beregning blive en ventetid på 6 minutter for de bagved kørende.

Så for at du, Leif Høxbroe, kan beskrive fakta, vil jeg gerne invitere dig til at prøve min indkørsel en tilfældig da i myldretiden, der er plads til to biler og se hvordan du kommer ud. Så kan vi hilse på hinanden og du kan vise mig hvordan, jeg kan få afleveret varer og pakker, og så kan du se hvor børnene krydser Hvidovrevej - så er du klædt på til at skrive om fakta.

I de 53 år jeg har boet her på Hvidovrevej, er der kun sket 2 større ulykker med kvæstelser på denne del af Hvidovrevej, ulykkerne skete ved blinklyset Hvidovrevej, Sollentuna Alle og Paris Boulevard. Ved den ene ulykke blev personen svært kvæstet, og den anden ulykke var tragisk, det var en dødsulykke.

Det jeg har beskrevet i mit læserbrev onsdag den 7. februar 2024 beror på fakta, hvad jeg oplever hver dag, når jeg skal ind og ud fra min indkørsel, og når jeg på cykel skal krydse Hvidovrevej, og når jeg gennem mit stuevindue ser de bløde trafikanter til eller fra skole eller som sportsudøver krydser Hvidovrevej. Inden renoveringen havde bilisterne udsyn og kunne se børnene, nu kommer de brat ud fra blomsterøerne, direkte foran bilerne.

 

Venlig hilsen

Kurt Winsløv

Hvidovrevej 392