Julefred på Ege Alle

 Julefred på Ege Alle

Vi lytter til borgerne, men vi sætter den politiske dagsorden, skriver Den KONSERVATIVE KB-GRUPPE:

LÆSERBREV: De resterende tre egetræer på Ege Alle skal fældes. Det har et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttet. Dermed er der sat endnu et punktum i en sag, der har varet længe. Alt for længe. Sagen, der i bund og grund udspringer af en nabostrid, har tæret på kræfter og ressourcer hos de direkte involverede borgere, hos kommunens medarbejdere, journalister og os politikere. Som vi hører det, er en stor del af Hvidovres borgere faktisk trætte af at høre om den sag.

Derfor er det godt, at der er truffet en beslutning om de sidste træers skæbne. Vi konservative stemte i den forbindelse imod at fælde træerne. Den holdning havde vi allerede ytret første gang sagen blev behandlet i udvalget, og vi fik i tiden indtil sagen kom på igen, ikke nogen nye oplysninger, der ændrede den holdning.

På samme møde i udvalget, stemte et enigt udvalg for Hvidovres nye træpolitik, der skal endelig godkendes i kommunalbestyrelsen. Træpolitiken er bl.a. lavet for at værne om sunde og raske træer i Hvidovre. De skal efter vores mening som udgangspunkt ikke fældes. I den konkrete sag valgte et flertal som sagt at gå en anden vej og fælde sunde træer, der opfanger CO2 og dermed har en lille, men positiv effekt på vores klima.

Når man er i mindretal i et udvalg, kan man vælge at standse en sag og lade den komme i kommunalbestyrelsen. Den ret valgte vi ikke at gøre brug af. Netop fordi vi også ønsker sagen afsluttet og ikke kunne se nogen mening i at trække den yderligere i langdrag. Vi har sagt vores mening, og nogle gange er vi uenige i udvalget. Det er også en del af den politiske hverdag og ikke noget vi ligger søvnløse over.

I den forbindelse vil vi dog gerne på det kraftigste afvise, at vi har en dukkefører, der styrer os. Sikke noget vås! Vi taler om sagerne i gruppen og med vores bestyrelse, og vi når til enighed om, hvordan vi vil stemme i de pågældende sager. Vi lytter til borgerne, evt. høringsberettigede og medlemmer af vores parti, men det er os, der sætter den politiske dagsorden. Det er der ingen, der skal sætte spørgsmålstegn ved. Hverken i denne eller andre sager!

Fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen ønsker vi alle på Ege Alle og i resten af Hvidovre en glædelig jul!

Søren Friis Trebbien, Tina Cartey Hansen, Silas Fisker og Kenneth Bak.