Kæmpe CO2-fangstprojekt styrker Hvidovres grønne profil

 Kæmpe CO2-fangstprojekt styrker Hvidovres grønne profil

Indsatsen for at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde får endnu et skub, efter Ørsted har vundet et udbud, der sikrer CO2-fangst fra Avedøreværket.

Fra 2025 vil der blive indfanget 150.000 tons CO2 om året fra Avedøreværket på Avedøre Holme. Energiselskabet Ørsted, som driver værket, har nemlig fået støtte til at blive det første, der i stor skala skal indfange og lagre en del af den skadelige CO2, som bliver udledt fra skorstene på blandt andet kraftværker og forbrændingsanlæg.

Den nyhed glæder Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen.

- Ørsted projekt er et meget velkomment bidrag til den grønne omstilling, og jeg er rigtig glad for, at vi her i Hvidovre har ambitiøse virksomheder, der bidrager til grøn innovation og udvikling af ny teknologi, der kan hjælpe med at indfri de nødvendige klimamål. Vi har i Hvidovre mange virksomheder med et bæredygtigt fokus, og det nye projekt supplerer Avedøre Holmes eksisterende grønne profil og ambitioner om at blive Danmarks grønneste erhvervsområde, siger borgmesteren og henviser til, at en lang række virksomheder på Avedøre Holme allerede samarbejder med kommunen om fx at skabe øget biodiversitet, bæredygtig affaldssortering og fælles løsninger for vedvarende energi med solceller og vindmøller.

Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring er blevet tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen og indebærer CO2-fangst på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg og det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg.

I løbet af 2025 vil Avedøreværket og Asnæsværket begynde at fange og lagre CO2, og fra 2026 vil de to kraftvarmeværker fange og lagre ca. 430.000 ton CO2 om året.

Men det er ikke bare på klimaområdet, at Hvidovres borgmester ser store perspektiver i projektet, da det også er planen at udvikle grønne brændsler til fly og skibe på Avedøreværket.

- Og til både CO2-fangst og udvikling af grønne brændsler bliver der særligt brug for smede og teknikere, som vi jo uddanner lige rundt om hjørnet fra Avedøreværket på TEC. På den måde er det her projekt ikke kun en gevinst for klimaet, men også for de erhvervsuddannelser, vi har et stort behov for at få styrket i hele landet, siger Anders Wolf Andresen.

Den indfangede CO2 fra Avedøreværket skal i første omgang fragtes på lastbiler til Kalundborg, hvorfra den sejles til den norske del af Nordsøen. Det er planen, at CO2en skal fragtes i rør, når infrastrukturen er klar til det, men i første omgang vil transporten altså ske med lastbiler. Det har borgmesteren allerede været i dialog med Ørsted om, og energiselskabet oplyser, at lastbilerne vil køre i døgnets mindst trafikalt belastede tidspunkter samt vil undgå kørsel i weekender.

- Vi har stor opmærksomhed på, at projektet skal medføre færrest mulige gener for Hvidovres borgere, og det har der fra Ørsteds side været stor imødekommenhed over for, siger Anders Wolf Andresen.

CO2-transport på lastbil og CO2-lagring på tanke er allerede i dag veletableret til forskellige industri- og procesformål. Ørsted oplyser, at sikkerheden har højeste prioritet, og at både den midlertidige lagring på tanke og lastbiltransport vil følge alle de relevante sikkerhedsstandarder.

Ørsted forventer at påbegynde opførelsen af anlæggene til CO2-fangst på Avedøreværket i juni 2023.

FAKTA

I løbet af 2025 vil Avedøreværket og Asnæsværket begynde at fange og lagre CO2, og fra 2026 vil de to kraftvarmeværker fange og lagre ca. 430.000 ton CO2 om året.

Ørsted har indgået samarbejde med den norske frontløber inden for teknologi til CO2-fangst, Aker Carbon Capture, der har udviklet deres egen gennemprøvede teknologi.

De 430.000 ton CO2 fra Asnæsværket og Avedøreværket skal transporteres med skib til Northern Lights’ lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen.

Ved at fange CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker og lagre det i undergrunden er det muligt ikke kun at reducere, men også at fjerne CO2 fra atmosfæren, da CO2 fra bæredygtig biomasse er en del af en naturlig biogen kulstofcyklus. Derved skabes negative udledninger.CO2-fangsten bliver desuden varmeintegreret på værkerne, hvilket gør det muligt at levere fjernvarme fra processen både i Kalundborg og til Storkøbenhavn.

CO2-fangsten i Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg har potentiale til at regenerere ca. 35 MW overskudsvarme, mens CO2-fangsten på Asnæsværket har potentiale til at regenerere ca. 50 MW overskudsvarme, hvilket svarer til henholdsvis ca. 11.000 og 20.000 danske husstandes årlige forbrug af fjernvarme.