Kæmpe flot stykke arbejde

Kæmpe flot stykke arbejde

LÆSERBREV: Hvidovres Integrationsråd har igen lavet et kæmpe stykke arbejde og derfor afleveret en årsrapport til kommunalbestyrelsen, som afspejlede dette.

I 2023 har især indsatsen omkring de mennesker, som det russiske overfald på Ukraine, har sendt på flugt, fyldt meget, både i de politiske løsninger, der har været nødvendige for at håndtere det store antal flygtninge, men den frivillige indsats har også været stor, relevant og meget empatisk, her er de mange tiltag rettet mod børnene, værd at nævne.

Integrationsrådet har i 2023 haft meget fokus på børn og unge, men også på at skabe og deltage i fællesskaber, der fremmer forståelse og viden om hinanden.

Årets beretning er blevet afleveret til kommunalbestyrelsen med Susanne Wad Leth som formand, desværre nåede hun ikke at få den særlige anerkendelse med, som det må være for et integrationsråd, når en enig kommunalbestyrelse tager beretningen til efterretning uden kommentarer (godkender den!), hun fraflyttede kommunen inden beretningen blev forlagt til behandling.

Jeg kan kun opfordre til, at du læser beretningen for 2023 på integrationsraadet.hvidovre.dk og ligeledes vil jeg opfordre til at holde øje med invitationer, hvor Integrationsrådet enten deltager eller er vært ved, der vil altid være noget at blive klogere af og det skader vel ingen.

Karin Kofod

Enhedslisten