Kære SF, lad os samle Hvidovre

Kære SF, lad os samle Hvidovre

ANDERS LILTORP med svar på tiltale:

LÆSERBREV: Overraskende og voldsomt angreb fra Marie-Louise på vegne af SF på hele socialdemokratiet er godt nok skrap kost. Det kan ikke være rigtig, at Socialdemokratiet konstant skal bringes i miskredit og påstande om ”ikke at ville tage ansvar”. Hvor er det ærgerligt Marie-Louise på vegne af SF overhovedet ikke forholder sig til det politiske indhold og manglen på samme i det, de selv står i spidsen for. Så her kommer et svar på tiltale:

For os socialdemokrater er den førte og faktiske politik helt afgørende. Vi er meget glade for det samarbejde, vi har med alle partier og lister i kommunalbestyrelsen og oplever at vi - sammen med mange andre - byder ind med konkrete løsninger og politiske forslag, der peger fremad og giver bedre muligheder for byen og for borgerne. Det seneste eksempel er: ”Velfærden først”. Et gennemarbejdet og fuldt finansieret budgetforslag som vi har lavet sammen med Enhedslisten. Modtagelsen af budgetforslaget har været overvældende positivt fra samtlige af de borgere, vi har mødt og talt med. Det er simpelthen så ærgerligt, SF ikke ville være med. Det må handle mere om noget surmuleri over proces end om indhold, for det er politisk og økonomisk helt inden for skiven af SF’s eget valgprogram - også de valgløfter, I selv gik til valg på.

Vi løfter gerne i flok. Med jer, med andre, med alle. Vi er ikke blege for at anerkende god politik overalt, vi ser den, og vi er helt klare i spyttet, når vi bliver mødt med spin, som selv Trump vil se misundeligt på. Og her er det besynderligt at opleve, at være sat i en situation overfor et søsterparti som SF, som den lille dreng i folkemængden, der afbryder Kejserens procession gennem byen: ”Jamen, han har jo ikke noget tøj på!”.

Nej. I overtog ikke en skræntende økonomi. Tværtimod. Der var knap 600 mio. kr. i kassen og indtægter og udgifter i balance. Nej. Hverken I, vi eller nogen anden kunne forudse krigen i Ukraine, flygtninge vi selvfølgelig tog imod eller en galoperende inflation – og det er altså heller ikke ”regeringens skyld”. Faktisk har regeringen sikret, at der fremskrives med demografi i aftalerne mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi – og vel at mærke en regering, der består af partier fra venstre, hen over midten og til højre på den politiske skala. Er det så nok til at dække udgifterne på det specialiserede område? Nej. Og det mener vi selvfølgelig, der skal rettes op på, men det er bestemt et skridt i den helt rigtige retning og nok første gang siden budgetloven, det er sket. Synes vi, det er genialt med kommende skattelettelser? Nej. Slet ikke set i lyset af den kommunale økonomi, og lige præcis derfor giver det jo slet ingen mening, at SF lokalt afviser skattestigninger. Det er at sige et, men at gøre noget andet.

Jeg kan godt forstå, I har travlt med at nedtone sidste års lokale skattelettelser, men at påstå det nærmest er ingenting er efter Socialdemokratiets mening at gøre grin med de forældre, der i 2027 kommer til at betale 400 kr. mere i SFO-takst pr. måned. Et beløb, der nærmest på ører svarer til skattelettelsen. Hvorfor er det børnefamilierne, der skal betale hele gildet? Og hvad kan den husstand så bruge en 50’er til i skattelettelse?

Er vi så lokalt fuldstændigt enige med hele den førte økonomiske politik fra Regeringen? Nej. Det er vi ikke, men at påstå, vi står uden handlemuligheder, er jo en lodret løgn. Det kommunale selvstyre er ikke afskaffet, og vi socialdemokrater er klar til at tage ansvar for skatteindtægterne lokalt, for at få indtægter og udgifter til at hænge sammen. Det sidste, vi vil, er at være afhængige af skiftende regeringers vilje til at sende almisser til Hvidovre. Ellers tak. Hvis alt vi kunne, skulle eller ville, lokalt i Hvidovre, altid blev dikteret fra Christiansborg, så ville vi i praksis have accepteret en aflysning af det kommunale selvstyre. Så vi sagde klart fra til dette års budget, til bare at se passivt til. Og det gjorde vi netop for at tage ansvar. Et politisk ansvar sammen med Enhedslisten. Det beviser sort på hvidt, at selv i økonomiske krisetider er det muligt at sikre velfærden, prioritere og samtidig sørge for en genopretning af kommunens økonomi. Se gerne efter forskellen på det budget, I selv har stemt for i SF, og det budget, vi fremlagde med Enhedslisten. I jeres tømmes kassen støt og roligt, og dette fortsætter efter 2027 samtidig med fortsatte forringelser på velfærden. I vores sker der en kasseopbygning fra 2027 samtidig med, at velfærden sikres i alle årene. Hvad tror I selv, borgerne ville vælge, hvis det var deres husholdningsbudget? Vi er ikke i tvivl og savner jer i lige præcis den type politiske diskussioner. Hvad med at løfte den i flok? Den politiske debat, tror vi, vil kunne samle Hvidovre.

Du kan være helt rolig Marie-Louise. Jeg kommer til at deltage i fremtidige forhandlinger om budgettet, og jeg vil være lige så kritisk, som jeg har været de sidste to år, hvis det, vi igen er vidne til som oplæg til forhandling, er en lang omgang administrativt budgetforslag uden skyggen af politiske mål og prioriteringer.

På vegne af den socialdemokratiske gruppe i Kommunalbestyrelsen

Anders Liltorp, borgmesterkandidat