Kalveboderne er blevet hjemsted for havørred

 Kalveboderne er blevet hjemsted for havørred

De seneste to år har to fiskeentusiaster sat tusindvis af havørreder ud i Kalveboderne ved Harrestrup Å's udløb

En trist melding om at torske- og laksebestanden var i kraftigt fald med efterfølgende fiskerestriktioner, fik tilbage under corona to fiskeentusiaster med lokal tilknytning til at tænke nyt og stort.

De besluttede sig for at undersøge, om det var muligt at "opdyrke" havørreder i Kalveboderne som en fast del af områdets fiskebestand.

De to idemænd hedder Christian Balle og Per Fischer, og efter et stort baggrundsarbejde, alle de rette tilladelser og ikke mindst velvillige donerer, er det lykkedes for dem at udsætte mange tusinde smolt (ung ørred, red.). Søndag den 14. april satte de endnu en omgang ud - i alt 10.000 2-års-smolt, der er 25-30 cm. store og som når mindstemålet på 40 cm allerede til sommer. I næste weekend udsættes 16.000 1-års-smolt ud i et samarbejde med DTU Aqua. Disse fisk er 12-15 cm. store og er finansieret gennem Fiskeplejen (fisketegnsmidler).

- Havørred er fra naturens siden, det man kalder en anadrom fisk, hvilket kort vil sige, at den gyder i åer og vandløb, men tilbringe en stor del af sin tid til havs for at æde sig stor og stærk, hvorefter den returnerer til sit oprindelsesvandløb for at gyde. I Københavnsområdet er der kun få åer og vandløb og ingen som har sin egen havørredstamme, fortæller Per Fischer.

De udsatte fisk tror altså, at deres oprindelsesvandløb er Harrestrup Å og dermed vil en stor del af dem formentlig vende tilbage til netop Kalveboderne og Harrestrup Å's udløb.

Fiskere i vandet

Ideen, og Christian Balle og Per Fischers store arbejde, har betydet, at det i dag slet ikke er usædvanligt, at se fiskere stå i vand til livet i Kalveboderne og svinge fiskestangen. For enden af krogen kan der med lidt held og evner sidde en havørred.

Med søndagens udsætning har Christian Balle og Per Fischer siden 2022 udsat 60.000 fisk, og med den kommende weekend udsætning af yderligere 16.000 1-års-smolt når antallet op på 76.000.

Ikke gratis ide

Det er langt fra gratis at søsætte sådan et projekt, så Christian Balle og Per Fischer har derfor været ude med hatten for at finde sponsorer, der var villige til at bakke projektet op. Heldigvis har der været stor interesse for projektet - både lokalt og fra andre erhvervsdrivende med interesse i fiskeri samt senest en stor aktør fra København.

- Hvidovre Sports og Lystfiskerforening, Hvidovre Sport på Hvidovrevej og senest også Havn & By fra København er blandt sponsorerne. Dertil har vi fået designet et klistermærke, som man kan købe hos vores sponsorer, så man kan støtte projektet. Det har kostet omkring 120.000kr. for de 10.000 2-årsfisk vi satte ud i søndags. De 16.000 1-årsfisk er betalt af Fiskeplejen (Fisketegnsmidlerne), siger Per Fischer.

Efter udsætning søndag var der desuden et hold vagter, der i 3 til 4 dage overvågede udløbet fra Harrestrup å, så fiskehejrer og skarver ikke fik lejlighed til at gøre for stort indhug i de udsatte fisk, der ifølge Per Fischer skal bruge lidt tid på at falde til før de drager mod Køge Bugt eller Øresund.

 

Foto: I weekenden blev der udsat 10.000 2-års-smolt ved Harrestrup Å's udløb. Når de har vokset sig store i Køge Bugt eller Øresund vender en del af dem "hjem" igen for at gyde. Foto: Per Fischer. Udsætningen af de mange unge havørred - også kaldet smolt - blev fejret med en festlig begivenhed. Foto: Per Fischer.

key