Kampen om genbrugsguldet

Kampen om genbrugsguldet

Nye regler betyder, at der på genbrugspladsen skal etableres et sted, hvor private kan sætte og hente ting til direkte genbrug, skriver TINA CARTEY HANSEN:

LÆSERBREV: I weekenden stod Kræftens Bekæmpelses lokalforening for salget af genbrugsgenstande i Genbrugshallen. Siden 2010 har ordningen, hvor foreninger i Hvidovre på skift står for salget af genstande indleveret til genbrug, givet mange af vores lokale foreninger et økonomisk tilskud.

Dog kræver nye landsdækkende regler, at “kommunalbestyrelsen skal vedtage en ordning for afsætning af genbrugsgenstande, der sikrer, at private aktører kan overtage genbrugsgenstande fra genbrugsområder vederlagsfrit” (fra bekendtgørelsen).

Det betyder, at der på genbrugspladsen skal etableres et sted, hvor private kan sætte og hente ting til direkte genbrug. Det er rigtig positivt, og i tråd med kommunens klimamål om mere cirkulær økonomi. Men må foreningerne så fortsat vælge først på genbrugspladsen? Eller skal der være lige adgang til genbrugstingene for alle? Det lader til, at det godt kan lade sig gøre med fortrinsret for foreningerne, men det skal fastlægges politisk. Derfor har jeg det seneste halve år løbende været i kontakt med forvaltningen om emnet, og jeg forventer, at vi får en sag om mulighederne til behandling efter sommerferien.

Et tilbagevendende ønske fra Hvidovres borgere er, at det skal være muligt at aflevere ting til genbrug andre steder end på genbrugspladsen. Det er trods alt ikke lige nemt for alle at aflevere ting til genbrug på Avedøre Holme. Måske kunne en løsning være, at vi lader foreningerne vælge først på genbrugspladsen, og samtidigt opretter én eller flere direkte byttecentraler andre steder i byen? Disse overvejelser tager jeg også med i den politiske dialog.

Når loven kræver, at private får adgang til genbrugstingene, skal vi også tænke på medarbejderne på vores genbrugspladser. Jeg er bekymret ved tanken om, at de fremover skal håndtere konflikter mellem to borgere, der f.eks. har udset sig en bestemt vase blandt genbrugsgenstandene, eller når mere eller mindre professionelle klunsere gør deres entré på genbrugspladserne. Denne bekymring har jeg løftet fra min plads i Amager Ressource Centers (ARC) bestyrelse. Det er nemlig ARC, der står for driften af vores genbrugspladser. De er opmærksomme på udfordringerne og underviser løbende medarbejderne i konflikthåndtering, og jeg vil følge udviklingen i takt med at genbrugspladserne bliver åbne for aftag af privatpersoner. Det skal være trygt at gå på arbejde. Også på vores genbrugspladser.

Som konservativ er det vigtigt for mig, at Hvidovre Kommune overholder loven. Jeg vil derfor arbejde for en løsning, hvor vi imødekommer de gode grønne intentioner om mere direkte genbrug og samtidig fortsat gør det muligt for vores foreninger at tjene penge til deres aktiviteter.

Tina Cartey Hansen (C)

Næstformand i Klima,- Miljø- og Teknikudvalget