KATASTROFAL UDDANNELSES-REFORM

 KATASTROFAL UDDANNELSES-REFORM

- betyder, at Københavns Universitet nu skal lukke 12 % af deres pladser, skriver BRIAN KØSTER:

LÆSERBREV: I fredags besluttede SVM regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Danmarks Demokraterne at lukke 3.000 pladser på universiteter over hele landet. Alene af den mærkværdige grund, at det er akademiske uddannelser. Konsekvenserne er katastrofale for tusindvis af håbefulde unge vil få deres uddannelsesdrømme knust, hundredvis af virksomheder vil stå uden kvalificerede medarbejdere og Danmark bliver fattigere i fremtiden.

Samlet set lukkes hver tiende universitetsplads på tværs af landet fra næste sommer. Alle universiteterne rammes og ingen uddannelser er friholdt. Studerende og undervisere er fortvivlede, mens erhvervslivet ryster på hovedet. I de kommende år vil næsten ti procent yderligere blive lukket i takt med at ungdomsårgangene falder, så det i 2035 vil være næsten hver femte universitetsplads, som er lukket. Aftalepartierne har ønsket at sænke et loft ned over, hvor mange fra hver årgang, der må blive akademikere i fremtiden.

Optaget til universiteterne er i forvejen faldet de seneste ti år, så færre står til at få en kandidatuddannelse i dag, end i 2014. Lukningerne vil bombe uddannelsesniveauet yderligere tilbage til niveauet før finanskrisen. Optaget på velfærdsuddannelserne er omtrent på samme niveau som for ti år siden.

Der er ingen tegn på, at lukningerne på universiteterne vil hæve optaget på velfærdsuddannelser i markant omfang. De indføres til trods for, at nyuddannede kandidaters ledighed er halveret de seneste to år. Derfor vil lukningerne hverken styrke velfærd eller velstand. De vil bare gøre os dårligere uddannet. Ifølge Finansministeriet vil det betyde, at Danmark er blevet 224 mia. kr. fattigere om en generation.

Radikale Venstre er lodret imod nedlukningerne, ligesom de øvrige nedskæringer af uddannelser og uddannelsesstøtte, som SVM-regeringen har besluttet. Udover at lukke 10 procent af pladserne på universiteterne skal op til 30 % af de resterende universitetspladser afkortes med et år og SU’en skæres ind til benet. Det er en ungdoms- og fremtidsfjendsk politik, der vil betyde flere afviste ansøgere og højere optagelseskarakterer på universiteterne i en tid hvor præstationspres og mistrivsel i både grundskole og gymnasiet er højt. Vi vil en helt anden vej. Vi ønsker, at fremtidens børn og unge får et bedre liv og flere muligheder end nuværende og tidligere generationer. Det kræver mere og bedre uddannelser – ikke det modsatte – og det kæmper vi indædt for.

Med venlig hilsen

Brian Køster

Radikale Venstre