Kendt lokal forening på vej mod lukning?

Kendt lokal forening på vej mod lukning?

Afgørende ekstraord. generalforsamling i Arbejdernes Radio- & Fjernsynsklub/Avedøre Radioklub efter bankospillet på søndag

Der var 120 hustande repræsenteret da Avedøre Radioklub/Arbejdernes Radio- & Fjernsynsklub holdt ordinær generalforsamling i slutningen marts måned i år, hvor formanden John Grøntved bebudede sin afgang og resten af bestyrelsen gjorde det samme. Der blev selvfølgelig efterspurgt emner til en ny foreningsledelse, men kun en enkelt af de mange mødedeltagere meldte sig.

Derfor er man nødsaget til at holde en ekstraordinær generalforsamling på søndag den 21. april i aktivitetslokalerne i Lille Friheden, med et punkt på dagsordenen der kan betyde lukning af den mere end 60 år gamle forening. Generalforsamlingen afvikles i umiddelbar forlængelse af foreningens i forvejen fastslagte bankospil samme sted kl. 13.00.

Sygdom og høj alder

Formandens og den øvrige bestyrelses afskedsønske er alene begrundet i sygdom og høj alder, hvorfor man gerne har ønsket at se friske kræfter i foreningens ledelse.

- De sidste mange år har vi ledt med lys og lygte efter afløsere, men desværre hidtil forgæves, siger formanden 78-årige John Grøntved.

- Vi ønsker dog at "gøre rent bord", og afvikler de forskellige planlagte arrangementer i foråret og sommeren, bl.a. en Bornholms-tur i april og en tur til Ærø i august. Såfremt der ikke kan findes en ny bestyrelse, må vi derefter lukke ned med en regnskabsafslutning og en overdragelse af vore midler til hovedorganisationen..

Foto: John Grøndtved - en trist, men nødvendig beslutning.

mads