Klage over forhold på Krogstenshave: Direktøren og udvalgsformanden har stor tillid til personalets faglighed

Klage over forhold på Krogstenshave: Direktøren og udvalgsformanden har stor tillid til personalets faglighed

Men der arbejdes kontinuerligt med arbejdsmiljø og problemstilling med medicinsvind i en afdeling på Krogstenshave, lyder det fra Hvidovre Kommune

Medicinsvind og dårligt arbejdsmiljø er to punkter i en længere klage, som to medarbejdere fra Krogstenshaves beskyttede boliger har rejst.

Hvidovre Avis har forelagt kritikken for Hvidovre Kommune, der genkender klagen, men kun genkender to kritikpunkter, som klagerne rejser.

Er Hvidovre Kommune bekendt med eventuelle problemstillinger i Krogstenshaves afdeling for beskyttede boliger?

- Vi er bekendt med den kritik, som to forhenværende medarbejdere på en afdeling på Krogstenshave Plejehjem har rejst. Det er selvfølgelig noget, vi tager dybt alvorligt, og vi har haft en omfattende dialog med de to tidligere medarbejdere, siger Tine Larting, der er direktør for velfærdsområdet i Hvidovre Kommune.

Hun uddyber, at der på baggrund af henvendelserne, er iværksat en grundig undersøgelse af de forhold, der er blevet beskrevet.

- Vi har ikke fundet forhold, der giver anledning til bekymringer for den pleje, omsorg og behandling, som beboerne på afdelingen får. Vi er opmærksomme på, at der er nogle forhold omkring arbejdsmiljøet, som vi skal arbejde med, og der er sat nogle initiativer i værk. Jeg har stor tillid til personalets faglighed og ordentlighed på Krogstenshave, og det har klagen ikke ændret på, siger Tine Larting.

Tiltag mod medicinsvind

Er det korrekt, at der er observeret medicinsvind hos beboerne?

- Der har tidligere været registreret medicinsvind, og det er selvfølgelig noget ledelsen på Krogstenshave tager meget alvorligt. Derfor er der også indført et system med dobbeltkontrol, så al medicin tælles af to medarbejdere i medicinrummet umiddelbart efter dosering, og at den medicin, som borgerne selv opbevarer altid tælles før og efter udlevering og udleveres af to medarbejdere. Desuden er der opsat videoovervågning i medicinrummet, som inden længe ventes taget i brug, fortæller Tine Larting.

Også formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, Arne Bech (H), addresserer, at Hvidovre Kommune tager den modtagne klage meget alvorligt.

- Det er korrekt, at vi har modtaget en klage over ledelsen i en afdeling på Krogstenshave Plejehjem. Kritikken er taget alvorlig, og forholdene er undersøgt grundigt. Jeg er selvfølgelig meget glad for, at undersøgelsen ikke bekræfter de alvorlige klagepunkter.

For mig er det vigtigste, at vi har gode og trygge forhold for vores ældre, men det er også vigtigt, at vi tilbyder et godt arbejdsmiljø til vores ansatte.

Jeg har stor respekt for og tillid til det personale, som hver dag gør deres bedste for at sikre sundhed og trivsel for vores beboere på plejehjemmene - ikke mindst personalet på Krogstenshave, siger Arne Bech.

 

red