KOMMER HUTIGBUSSERNE?

KOMMER HUTIGBUSSERNE?

MARIANNE FREDERIK (Enhedslisten) med spørgsmålet om hurtigbusserne, BRT-linjerne 200S og 400S:

LÆSERBREV: Enhedslisten har stillet forslag i Folketinget, at kommunernes finansiering af BRT-linjerne kan finansieres via 40-årige lån og udenom anlægsloftet. Det vil transportministeren ikke være med til.

Når man spørger borgerne, der bruger kollektiv trafik, ønsker de bedre fremkommelighed for busserne, så bussen kommer hurtigere frem, og køreplanerne kan overholdes. I Region Hovedstaden er det besluttet, at 2/3-dele af alle ture ske med det kollektive, på cykel eller til fods i 2035.

Der skal flere tiltag til for at nå det mål. F.eks. når Letbanen i Ring 3 kommer til at køre i 2025. F.eks. hvis hurtigbusserne, BRT-linjer kommer til at køre, i egen bane på vejen og med stationslignende perroner. Lange busser der kører på el. Lige nu arbejdes der for 200S, der kører i Ring 2 fra Avedøre Holme til Gladsaxe, og 400S, der kører i Ring 4 fra Ishøj til Lyngby.

Planerne for disse BRT-linjer er vedtaget i Infrastrukturplanen 2035. Der er indgået et forståelsespapir, hvor det hedder, at staten betaler miljøkonsekvens-undersøgelse og halvdelen af investeringerne, mens kommunerne betaler den anden halvdel. Det hedder desuden, at det er en forudsætning for kommunerne, at medfinansieringen sker udenom anlægsloftet og med mulighed for 40-årige lånefinansiering. Men der står også, at der skal arbejdes med en afklaring heraf.

Transportministeren vil ikke hjælpe kommunerne, selvom de ikke beder om flere penge.

SF, Alternativet og Radikale støtter Enhedslistens forslag, mens flertallet stemmer imod. Det skal i udvalg og tilbage i Folketinget til 2. behandling, inden sommerferien. Men det ændrer nok ikke på flertallets beslutning.

Vejdirektoratet er i gang med en miljøkonsekvensvurdering for 400S og i gang med en forberedende analyse for 200S. Hvis alt går vel, er BRT for 400S færdig i 2030 og 200S i 2033

Jeg kan så håbe på, at økonomiaftalerne er så rummelig, at kommunerne vil være med til at finansiere BRT-linjerne. Men ubegribeligt, at regeringen og borgerlige politikere ikke vil give kommunerne lånemuligheder og tillade investeringer udenom anlægsloftet til mere klimavenlig trafik.

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: regionh.dk/persondatapolitik

Marianne Frederik (Enhedslisten)

forperson for Udvalget for

Trafik og Regional Udvikling,

Region Hovedstaden