Kommunalbestyrelsen overvejer at politianmelde sig selv

 Kommunalbestyrelsen overvejer at politianmelde sig selv

Fortrolige oplysninger fra sagen om konflikten i Affald og Ressource er blevet lækket

Læk af fortrolige oplysninger i forbindelse med advokatundersøgelsen af situationen i Hvidovre Kommunes afdeling for Affald og Ressource fører nu til, at kommunalbestyrelsen tirsdag aften skulle beslutte, om de ville politianmelde sig selv.

– I Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen under et lukket meddelelsespunkt den 30. april 2024, blev der givet en redegørelse om undersøgelsen i Affald og Ressource. Redegørelsen indeholdt en række oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt, da der blev orienteret om enkeltpersoners forhold som efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kundskab, står der i sagsfremstillingen.

Ca. 30 kan have lækket

De tavshedsbelagte oplysninger blev, i følge Hvidovre Kommune, lækket til Sjællandske Medier, der udkom med en artikel om advokatundersøgelsen den 2. maj.

– Det kan konstateres, at der er sket en videregivelse af de fortrolige oplysninger, idet Sjællandske medier i avisen den 2. maj 2024 beskriver de fortrolige oplysninger, som alene blev sagt på mødet den 30. april 2023 om identificerbare, skriver Hvidovre Kommunes administration til kommunalbestyrelsen, der altså tirsdag aften tog stilling til, om de ville politianmelde sig selv.

I følge sagsfremstillingen var de 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt indkaldte suppleanter plus i alt cirka 9 personer i administrationen samt advokaten, der udført undersøgelsen, bekendte med de fortrolige oplysninger.

Og Administrationen vurderer altså, at ”det er alvorligt, når der sker brud på tavshedspligten”.

– Det går ud over de mennesker, der skal se deres fortrolige oplysninger i medierne. Det går også udover Hvidovre Kommunes troværdighed i det offentlige rum og tilliden fra vores medarbejdere svækkes, skriver administrationen til politikerne.

Af dagsordenpunktet fremgår det endvidere, at det kan få både økonomiske og strafferetlige konsekvenser som bøde og fængselsstraf, hvis man har brudt tavshedspligten.

FOTO: I går – tirsdag aften - skulle kommunalbestyrelsesmedlemmerne bl.a. behandle en sag om læk af fortrolige oplysninger.

red