Kommunalt makværk

 Kommunalt makværk

Kommunen smider penge ud i forbindelse med Hvidovrevejs begrøning, skriver BERØRT BEBOER

LÆSERBREV: Da jeg blev bekendt med at kommunen ville ødelægge Hvidovrevej, var min tanke, det er løgn. Men hvor er det kommunalt at ødelægge noget der fungerer godt.

Men lad det få en chance, det er da sket nogle få gange i de 60 år jeg har boet i kommunen at kommunen har lavet noget der er faldet i vores families smag.

Efter udførsel, blev vi vækket af et enormt tuderi, det var en skraldebil der var ved at tømme skraldebøtter. HEr på Hvidovrevej er det private der har bopæl, så skraldebilen havde en hel hale af biler efter sig.

Et par dage efter blev vi ikgen vækket af et enormt hyleri, det var en skraldebil og en bus der ikke kunne passere hinanden, og hver havde de en hale af biler efter sig - stort trafikkaos.

For mig betyder ændringen at når jeg skal klippe hæk, der er et paradis for småfugle, eller skal på genbrugsplads, så kan jeg ikke holde på Hvidovrevej og fylde traileren mere, men flytte bilen og holde der med traileren, når denne er fyldt skal den skubbes 50 meter hen af Hvidovrevej og kobles på bilen, hvis parkeringen ikke er optaget.

Selv om vi er 78 år gamle cykler vi stadig, så for at komme lige over Hvidovrevej skal vi enten 20 meter til den ene side eller 30 meter til den anden side, og da der nu kun er to spor er det med livet som indsats at komme over Hvidovrevej. Hvis intentionen var at nedbringe farten på Hvidovrevej har det den modsatte virkning, her ser man en forhindring der ophører lidt længere fremme, og så sættes farten op for at komme hurtigt forbi forhindringen.

Inden ombygning var det nemt at køre ud fra sin ejendom, der var 3-4 spor bilisterne hjalp en ud, nu er der kun to spor så det er meget vanskeligt - der gives ikke ved dørene.

Nu når der tømmes affald løber der en mand og henter bøtten og tømmer denne i skraldebilen. På grund af trafikale problemer er det ikke altid at der er tid til at sætte denne på plads, så står den et eller andet sted på Hvidovrevej. Det er både første og sidste gang jeg som 78 årig har rendt rundt og samlet min affaldsbøtte op på Hvidovrevej, fremover er det op til kommunen.

Forhindringerne tilplantes, der stiller 12 arbejdere fra kommunen og sætter planter i bedene og et par dage efter kommer 4-6 arbejdere fra kommunen og sætter halmmåtter rundt om bedene. Jeg beder til at beplantningen ikke er for høj på grund af børn på cykler der skyder genvej fra skolen over Hvidovrevej, før kunne bilisterne se børnene på cykelstien og børnene se bilisterne, nu kommer de lige ud foran bilerne, der ikke har en chance for at bremse.

Hvis kommunen har så mange penge at de kan smide dem ud på denne måde, og pålægge sig store faste omkostninger til varig vedligeholdelse, måtte de hellere nedsætte grundskylden så ældre borgere der har skovlet penge ind i kommunekassen også har råd til at blive boende på deres ejendom som pensionister.

Med venlig hilsen

Berørt beboer

Hvidovrevej