Kommune: Anmeldelse tages alvorligt

 Kommune: Anmeldelse tages alvorligt

Antallet af sygemeldinger i renoveringsafdelingen er for tiden ganske højt, fortæller centerchef Anne Pallesen

Et ledelsesmæssigt ønske om at tydeliggøre regler og rammer for arbejdet i renovationsafdelingen kan være en del af årsagen til problemerne med arbejdsmiljø i afdelingen, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Kommunens ledelse er imidlertid bekendt med problemerne og understreger, at der arbejdes på at løse dem.

Er det korrekt, at 3F har meldt Hvidovre Kommune til Arbejdstilsynet?

- Ja. 3F sendte den 13. februar 2024 en mail til chefen for Vej & Park (m.fl., red.), hvor de oplyste, at de ville kontakte Arbejdstilsynet om forhold i Affald og Ressource, fortæller centerchef Anne Pallesen.

Hvad gør Hvidovre Kommune ved sådan en anmeldelse?

- Arbejdstilsynet fører tilsyn med Hvidovre Kommune som arbejdsplads, hvilket de gør af egen drift og på baggrund af henvendelser. Det er altid muligt at henvende sig til Arbejdstilsynet, som kan efterse, hvorvidt en virksomhed lever op til sit arbejdsgiveransvar. Hvidovre Kommune tager Arbejdstilsynets vurderinger og afgørelser alvorligt og arbejder kontinuerligt for gode arbejdsforhold på kommunens arbejdspladser. Forhold omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø håndteres løbende af kommunens arbejdsmiljøorganisation, siger Anne Pallesen.

Lovgivning overholdes

Overholder Hvidovre Kommune arbejdsmiljølovgivningen?

- Ja, og så snart arbejdsmiljøorganisationen bliver bekendt med forhold, der kræver forbedringer, bliver der handlet på det, uddyber Anne Pallesen.

I følge Hvidovre Avis' oplysninger har 3F henvendt sig til Hvidovre Kommune, herunder fungerende borgmester, allerede tilbage i efteråret for at gøre opmærksom på arbejdsmiljøproblemer. Senere har 3F også holdt møde med borgmester Anders Wolf Andresen.

Hvorfor har der været problemer i så lang tid?

- Det har der, fordi nogle problemer er mere komplekse og kræver både afdækning og dialog, før de kan løses. Hvis der er udfordringer med trivsel og arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser, er det ledelsen i det pågældende center og på den konkrete arbejdsplads, der har ansvar for at finde løsninger sammen med medarbejderne. Derfor satte ledelsen i Center for Trafik og Ejendomme og ledelsen i Vej & Park i efteråret gang i et arbejde for at rette op på problemet. Fungerende borgmester og borgmester er blevet orienteret om den proces, som stadig er i gang og som bl.a. betyder, at der har været flere møder mellem ledelsen i Center for Trafik og Ejendomme, ledelsen i Vej & Park, tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentanter, forklarer Anne Pallesen.

Årsag til problemer

Hvad er årsagen til arbejdsmiljøproblemerne?

- Det kan der ikke svares helt entydigt på. Men et arbejde med at få tydeliggjort de regler og rammer, der gælder for affaldsindsamlingen i Hvidovre Kommune, og at sikre, at de bliver overholdt, har været med til at skabe frustrationer og klager over mistrivsel blandt medarbejdere og til medarbejderne. Der arbejdes fortsat på at afdække forhold af betydning for arbejdsmiljøet, sådan at der kan udarbejdes konkrete handleplaner. Dette arbejde sker bl.a. i arbejdsmiljøorganisationen, siger Anne Pallesen.

Hvor mange sygemeldinger er der pt. blandt medarbejderne i renovationsafdelingen?

- Der er i dag 10 medarbejdere, som er sygemeldte af forskellige årsager, lyder det fra Anne Pallesen.

Er det et almindeligt niveau for sygemeldinger?

Nej, det er højt i december 2023 og i januar 2024, slutter centerchefen.

 

red