Kommune: Institution kan IKKE flyttes samlet

Kommune: Institution kan IKKE flyttes samlet

Forældre til børn i institutionen håber på samlet flytning af deres børn og institutionens personale

Debatten raser på de sociale medier om Børnehuset Egevolden, hvor en gruppe forælder er stærkt kritiske over den måde, som deres børn skal flyttes fra Børnehuset Egevolden. Flere mener, at Hvidovre Kommune ikke har været grundige nok med at afsøge muligheder for at flytte institutionen samlet.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune hvilke overvejelser, der ligger bag den plan, der nu ser ud til at blive ført ud i livet i næste uge, nemlig at børn og personale flyttes mere eller mindre spredt til en håndfuld andre institutioner i Hvidovre.

Får forældrene mulighed for at vælge, hvilken institution deres barn skal rykke til?

– Vi kan desværre ikke tilbyde forældrene selv at vælge dagtilbud i forbindelse med den midlertidige genhusning af børn og voksne fra Børnehuset Egevolden efter fundet af asbest på legepladserne. Vores prioritet er at sikre, at alle børn følges med enten voksne eller børn, som de kender. Hvis forældrene ønsker et andet dagtilbud end det, deres barn er blevet tildelt, kan de efterfølgende skrive barnet op til en overflytning, og så vil vi så vidt muligt se, om vi kan opfylde ønsket, svarer Tine Larting, der er direktør for velfærdsområdet i Hvidovre.

Rykkes børnene i grupper eller enkeltvis?

– Det kan vi ikke sige generelt, da det er et stort logistisk puslespil, der skal gå op. Vi prioriterer, at alle børn føles med enten voksne eller børn, de kender, lyder det fra direktøren.

Får personalet mulighed for at vælge, hvilken institution de skal rykke til?

– Vi fastholder i forbindelse med genhusningen alt personale, som har fået mulighed for at ønske hvilket dagtilbud, de gerne vil rykkes til. De ønsker forsøger vi så vidt det er muligt at opfylde, siger Tine Larting.

Flyttes køkkenpersonalet også, og får de mulighed for at vælge, hvor de bliver flyttet hen?

– Køkkenpersonalet rykkes også, og de har også fået mulighed for at vælge, hvilket dagtilbud de gerne vil rykke til, siger Larting.

Ikke muligt at flytte samlet

Hvorfor flyttes institutionen ikke samlet til en ny lokation?

– Det har desværre ikke været muligt at finde lokaler andre steder, der inden for et kort tidsrum kan gøres egnede til at huse et dagtilbud. Vi forsøgte i første omgang at få dagtilbuddet til at fungere i de nuværende rammer, men på grund af asbestudfordringerne kan børn og voksne ikke trives under de nuværende vilkår i Egevolden. Derfor er vi nødt til at handle nu og ser desværre ikke andre muligheder end at genhuse børn og personale i andre dagtilbud, siger velfærdsdirektøren.

Forældregruppen nævner i hvert fald to lokationer, som de mener er et alternativ til den nuværende samlede institution. Det drejer sig om Ærtebjergvej 56 og Kettegårds Alle 8-10. Er de muligheder undersøgt?

– Ja, begge muligheder er undersøgt, men vurderingen er, at de ikke kan gøres klar til at huse et dagtilbud inden for den korte tidshorisont, vi har, siger Tine Larting.

I skriver i pressemeddelelsen om flytningen, at der er 200 ledige pladser rundt i Hvidovre. Det lyder som en del – hvor mange institutionspladser er der samlet set i Hvidovre?

– Der er ca. 3100 dagtilbudspladser i Hvidovre Kommune, svarer direktør Tine Larting.

Hvem skal betale?

Hvem skal bekoste en udbedring af Børnehuset Egevolden?

– Vi er i dialog med Lejerbo, som ejer bygningen, om netop dette spørgsmål, svarer Tine Larting.

Hvad vurderes det at ville koste?

– Det vides ikke på nuværende tidspunkt, siger Tine Larting.

Regner I med, at børnehuset på et tidspunkt genåbnes?

– Vi har alene truffet en beslutning om genhusning her og nu, og vi arbejder videre med at finde en god løsning for Børnehuset Egevolden, siger direktøren.

Skal der fortsat opføres ny liggehal i institutionen, som det blev besluttet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tilbage i maj?

– Økonomiudvalget har netop godkendt finansieringen af en ny liggehal, så det er fortsat planen, slutter Tine Larting.