Kommunen er ”medskyldige”

Kommunen er ”medskyldige”

Kommunen som myndighed har ansvaret for og pligten til at føre tilsyn med at alle regler, love og anvisninger overholdes, skriver MORTEN CHRISTIANSEN

LÆSERBREV: Kære 1. viceborgmester… jeg blev ret provokeret af dit indlæg i sidste uge.

Hvorfor?... fordi det endnu engang står helt klart for mig at Hvidovre Kommunes politikere og embedsværk åbenbart er helt blinde over for kommunens egen rolle i sagen.

For hvis man kigger bagud, så står det jo ret klart at:

1. Kommunen godkendte fra start at byggeriet af tagetagen overhovedet kunne blive opført

2. Kommunen er bygningsmyndighed efter byggeloven og skal føre tilsyn med, at byggelovens regler overholdes (hvilket jo står klart at de ikke er blevet)

3. Senere i forløbet har der flere gange været problemer med byggeriet, blandt andet omkring brandsikkerhed også her har kommunen været involveret, har godkendt krævede udbedringer omkring brandsikkerheden, men som senere har vist sig aldrig at være blevet udført, hvilket jo står helt klart i forbindelse med den verserende sag. Man kan jo så spørge sig selv, hvilken form for kontrol og tilsyn der har været i det forløb?... er der foregået fra et skrivebord på rådhuset. 4. Kommunen har i årtier været ekstremt træge og uvildige til at reagere på henvendelser fra beboerne omkring problemer i byggeriet, klager over husleje harmoniseringer og den måde der er blevet driftet på, herunder henlæggelser til vedligehold, der ikke har mødt kravene og derfor ikke har været tilstrækkelige.

5. På trods af utallige henvendelser fra beboerne, har kommunen fortsat med at opretholde det, man kalder tillidsbaseret tilsyn med de almennyttige boliger, herunder Lejerbo. Det på trods af de udfordringer beboerne står med nu og her, og som i sidste omgang begyndte tilbage i 2019, i forbindelse med en vandskade i en af boligerne. Først meget sent i forløbet opretter kommunen en tilsynssag på brandsikkerheds-sagen, men erklærer samtidig over for en beboergruppe, at man ikke ser grund til at oprette en generel tilsynssag over for driften i Lejerbo.

Så, ja… det er bygherren der har ansvaret for boligerne/byggeriet, men det er da i sidste ende kommunen som myndighed der har ansvaret for og pligten til at føre tilsyn med at alle regler, love og anvisninger overholdes, således at beboerne, bor sundt og sikkert. På det område mener jeg helt klart at Hvidovre Kommune, dens politikere og embedsmænd har svigtet.

Her ville det klæde kommunen, at kigge ind ad og se om der måske kan findes nogle af de midler som Viceborgmester Søren Friss Trebbien i sit læserbrev mener der bør findes, ved at finde alternativer til de foreslåede løsningsmodeller… og nej, løbet er ikke kørt i denne omgang, intet er besluttet endnu og beboerne har helt sikkert brug for hjælp, f.eks. fra Kommunen, dens politikere og embedsmænd, så de ikke endnu engang bliver kørt over og kommer til at stå med endnu en dårlig løsning, for det der betragtes som noget af det vigtigste for vi mennesker… nemlig muligheden for at have en sund og sikker bolig, som er til at betale. Faktisk er det hele grundtanken bag almene boliger konceptet der her er tale om og som kommunerne i sidste ende er ansvarlige for bliver efterlevet.

Så det bliver spændende at se, hvad der kan komme ud af det, for nu har jeg fået et signal om at mindst en af politikerne på rådhuset, mener at det helt uacceptabelt, at sagesløse beboere i et almennyttigt boligselskab, kan ende i denne situation og med en udsigt til at folk måske ikke længere har råd til at bo i deres boliger. Måske er det på tide for politikerne, at få kigget på hele måden almene boliger bliver drevet på i dag, for kan man virkelig sætte ræven til at vogte hønsene, hermed mener jeg, er det en god ide at beboerne skal tage beslutninger, der umiddelbart får direkte effekt på en højere husleje... kunne man forestille sig at der her blev taget uhensigtsmæssige beslutninger, ene og alene for at undgå en huslejestigning.

Morten Christiansen Beboer i Afd. 2

Sønderkærgården