Kommunikation vil nok hjælpe

Kommunikation vil nok hjælpe

UGENS KOMMENTAR: Man kan sagtens mene, at der fra oppositionens side - læs socialdemokraterne - bliver spillet en gang politisk plat på den igangværende konflikt mellem kommunens skraldefolk og kommunen.

Hvis de selv "sad ved roret" ville de næppe møde op til demonstration, som det skete fornylig foran Materialegården på Høvedstensvej. Og ligefrem at indsamle penge til de konfliktende skraldefolk er alligevel ekstraordinært besynderligt - uagtet at ingen vel er uenige i, at medarbejderne naturligvis skal have et godt arbejdsmiljø.

Med den nuværende melding fra skraldefolk og kommune om, at der har været uklarhed om regler og arbejdstider, som man kan læse på dagens forside af Hvidovre Avis, kan man ikke lade være med at tænke, at der - alt andet end lige - virkelig har manglet klar kommunikation mellem lederne og medarbejdere. Hvis det forholder sig sådan, er det virkelig ringe.

Samtidig er advokatundersøgelsen med forsinkelse i gang med at blive udarbejdet, og man skal ikke have særlig meget fantasi for at forestille sig, at det hele ender ud med et stort, dyrt og ligegyldigt "det er svært at finde dokumentation for påstandene" på begge sider af bordet.

Af Niels Erik Madsen