KOMPETENT LEDELSE SØGES

 KOMPETENT LEDELSE SØGES

Eller få værksæt en uvildig advokatundersøgelse af, i hvilket omfang politikere er givet fejlagtige oplysning og af hvem, skriver PETER RYTTER:

LÆSERBREV: Kære Tine Larting

Tak for dit svar og din bekræftelse på, at dele af administrationen ikke accepterer den udtalte kritik.

Jeg håber, vi kan blive enige om, at ofret i denne sag er eleven og hendes familie, - og ikke lærer, skoleleder og diverse medarbejdere i Center for Skole og Uddannelse.

Jeg håber også, vi kan blive enige om, at alt hvad der har været tilgængeligt af materiale, for Den Nationale Klageinstans for Mobning og kommunens borgerrådgivers behandling, er udvalgt af Center for Skole og Uddannelse og af den tidligere skoleleder på Gungehusskolen.

Tilsyneladende er det, der ligger forud for bortvisning af eleven og efterfølgende overflytning til anden skole, der er problemet! Det er her uenigheden indtræder.

”Der har været flere møder med forældrene end hvad der fremgår af borgerrådgiverens rapport”, skrives der til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Du har gennemført en intern undersøgelse over 4-5 måneder af, hvordan bl.a. dette forholder sig. Du fandt intet på tryk. Ingen aftalte møder, ingen referater. Naturligvis – man kan ikke dokumentere noget, der ikke er foregået!! Der undskyldes med, at man i Hvidovre skolevæsen ikke er så god til at opfylde notatpligten som beskrevet i Forvaltningsloven! En meget bekymrende forklaring! Eventuelle afholdte møder om mistrivsel og bortvisning af et barn i folkeskolen, skal man naturligvis altid kunne dokumentere. Kan man ikke bevise sine påstande – ja så bør kommunen erkende at forældrene har ret – der har ingen møder været!

Fik du kikket i Aula og fik konstateret, hvordan familien forsøgte at få et samarbejde op at stå, da pigen var i voldsom mistrivsel grundet hendes lærers ”mobning eller lignende”? Tilsyneladende ikke, påstanden om, at forældrene har været vanskelige at samarbejde med siden 0. klasse, står jo stadig, som om det er en sandhed.

Da du undersøger om der ligger skriftlige klager, fandt du heller ikke dokumentation for påstanden! – Åh jo! Din faglige leder der bl.a. er ansvarlig for fortolkning af juridiske spørgsmål og ansvarlig for kvalitetssikring af sager udtalte, at hun havde modtaget en 7 sider lang klage fra en af elevens forældre. Da der anmodes om kopi af klagen, oplyser du, at den ikke findes i virkeligheden. En referent har selvfølgelig glemt anførselstegnene (godt du opdagede det), da hun skrev det?! Skal man tro det udtalte og forklaringen, så ligger der vel i stedet 7 klager på hver en A-4 side – 14 klager af størrelsen A5, eller måske endda 40-50 mails og Sms’er med klager over skolen. - Havde du fundet dette i din undersøgelse, havde du selvfølgelig fremført det! Så nej, der er ikke belæg for påstanden om vanskeligt samarbejde fra 0. klasse og frem til lærerens overgreb på eleven.

Det er fremført af den daværende skoleleder, at han gentagne gange forsøgte at komme i telefonisk kontakt med moderen. Han mener, at hun aldrig tog telefonen, og at hun aldrig ringede tilbage. Denne påstand kan let bevises eller modbevises – indhent opkaldslister i dagene omkring ”hændelsen” – og du vil se, at påstanden ikke er korrekt.

Du ønsker ikke at drøfte sagen yderligere i Hvidovre Avis – Det tilslutter jeg mig gerne! Det kræver dog, at du som kommunal direktør og leder for området, træder i lidt mere karakter, end du har gjort indtil nu!

Da jeg var fungerende skoleleder, havde vi nogle få regler der var vigtige. Havde vi fremført påstande, som ikke kunne bevises, så lagde vi os fladt ned. Trak påstandene tilbage og sagde undskyld. Forvaltningen behøver ikke at gøre det i avisen. I kender mailadressen til familien, der kæmper for at modvirke et karaktermord.

Hvis du synes dette er ”for svært”, så iværksæt en uvildig advokatundersøgelse af, i hvilket omfang politikere er givet fejlagtige oplysning og af hvem, for at dække over deres egne alvorlige fejl i sagsbehandlingen!

PS. Huskede du, at orientere ansættelsesudvalget om at du var i gang med en intern undersøgelse af den skoleleder, der nu er ansat som chef for Center for Skole og Uddannelse?

Med venlig hilsen

Peter Rytter, bisidder