Kompromis-forslaget om træerne tages op i grundejerforeningen

 Kompromis-forslaget om træerne tages op i grundejerforeningen

Sidste nyt om Ege af JETTE WOS og ERLING GROTH:

LÆSERBREV: Medlemmer af Grundejerforeningen Ny Hvidovre

Et kompromisforslag om træerne på Ege Alle blev indsendt den 1. december og skal behandles på Grundejerforeningen Ny Hvidovres næste generalforsamling. Her er forslaget i sin fulde ordlyd:

Medlemsforslaget

· De tilbageværende træer på Ege Alle forbliver og beskæres løbende i fornødent omfang

· De fældede træer genplantes ikke på Ege Alle

1. På mødet i Klima- miljø og Teknikudvalget 2. oktober 2023 blev forvaltningens redegørelse om Ege Alles velegnethed til egetræer taget til efterretning.

2. Helle Adelborgs brev til beboerne den 11. marts 2020 lægges til grund. Heri argumenteres for at bevare træerne af hensyn til klima, biodiversitet, bymiljø:

”I Hvidovre kommune er vi meget optaget af, at bidrage med initiativer til klimadagsordenen. I budgetaftalen for 2020 har et flertal i kommunalbestyrelsen ønsket at undersøge muligheden for at plante flere vejtræer i kommunen, da vejtræer er med til at gavne klima, miljø og natur på en lang række områder. Træerne optager CO2/kuldioxid og frigiver ilt, hvilket gavner vores klima og er med til at minimere skybrud. Træerne øger biodiversiteten/ forskelligheden af insekter og dyr. Endelig bidrager de til et spændende og varieret bymiljø hen over årstiderne, og giver en svalende skygge på en varm solskinsdag (…) Jeg kan godt forstå at I er irriteret over generne fra egetræerne, som skygger, blade og agernnedfald, træerne løfter fortovsfliserne mv. De gener vil jeg bede Vej- og Park om at være meget mere opmærksomme på at minimere fremover, men uden at træerne fældes”. Citat slut.

3. På KMT-udvalgets møde den 2. oktober 2023 fremlagde forvaltningen tre alternative løsningsmuligheder. I overensstemmelse med pkt. 1 og 2 indstilles løsningsmulighed a: De tilbageværende træer forbliver og beskæres løbende i fornødent omfang.

4. De hidtil fældede træer genplantes ikke på Ege Alle.

5. Dette kompromisforslag respekterer ’Lokalplan 237 for Risbjergområdet’ og ’Forslaget til principper for Hvidovre Kommunes træpolitik’, 5.december 2022.

Jette Wos og Erling Groth

Ege Alle