Konstitueret leder af Vej og Park

Konstitueret leder af Vej og Park

Michael S. Daugaard er fratrådt sin stilling som leder af Vej og Park

Hvidovre Kommune har indgået en gensidig fratrædelsesaftale med Vej og Parkchef Michael S. Daugaard. Michael har været chef for Vej- og Parkafdelingen igennem mange år, og kommunen takker ham for hans arbejdsindsats gennem årene.

Connie Kirkegaard Nielsen bliver konstitueret leder af Hvidovre Kommunes Vej- og Parkafdeling, indtil der er ansat en ny leder af afdelingen. Connie K. Nielsen har knap 20 års erfaring i Vej og Park, hvor hun bl.a. har været souschef i en årrække og senest driftsleder for 14 medarbejdere og med ansvar for større projekter som f.eks. renovering og istandsættelse af Hvidovre Havn og Holmene. Opgaver hun vil varetage sideløbende med konstitueringen.

Connie Kirkegaard Nielsen vil være konstitueret leder af Vej- og Parkafdelingen indtil videre. Der bliver igangsat rekruttering af en ny leder, som forventes at kunne tiltræde i starten af 2024.

Foto: Connie Kirkegaard Nielsen.