Kultur- og Musikråd lukkes ved årsskiftet

Kultur- og Musikråd lukkes ved årsskiftet

Det frivillige kulturarbejde fortsætter nu i regi af Kulturhus Risbjerggård og Foreningen Hvidovre Nord

Med Budget 2024 ophører de to kommunale kulturråd, Kultur- og Musikrådet. Det betyder, at de to råd nedlægges ved årsskiftet, og at en del af det budget, de to råd har haft til rådighed til bl.a. koncerter, udflugter og andre kulturelle arrangementer, bliver sparet fra 2024. Foreningen Hvidovre Nord fortsætter uændret.

Som en del af de forslag, kommunens administration lagde frem i forbindelse med 1. behandlingen af Budget 2024-2027, var et forslag om en sammenlægning af Hvidovre Musikråd, Hvidovre Kulturråd og Foreningen Hvidovre Nord med en besparelse på 100.000 kr. på rådenes budgetter. Kommunen måtte imidlertid i sidste fase af budgetarbejdet finde yderligere besparelser på 30 mio. kr. på grund af faldende indtægter. Der blev derfor, udover de allerede kendte budgetbesparelser, fremlagt flere administrative budgetforslag. På grund af den meget knappe tid, blev de nye forslag efter politisk beslutning ikke offentliggjort før høringsprocessen. Et af de forslag, der kom på bordet mellem de to budgetbehandlinger, var en ændring af det oprindelige forslag om at sammenlægge råd og kulturforening. Det nye forslag indebar en lukning af kultur- og musikrådet. De to råd er dog ikke høringsberettigede i forhold til budgettet.

– Jeg forstår godt, hvis nogle borgere og særligt de borgere, der har ydet en flot og engageret frivillig indsats i kultur- eller musikrådet, er kede af, at vi valgte at lukke rådene. Det er desværre de vilkår, vi har haft i et budgetarbejde, hvor der frem til kort tid før budgetvedtagelsen, dukkede kedelige overraskelser op, siger fungerende borgmester Søren Friis Trebbien og tilføjer:

– Jeg vil meget gerne benytte lejligheden til at takke de aktive borgere, der har været en del af kultur- og musikrådet i en årrække for den tid, engagement og det frivillige arbejde, de har bidraget med til glæde for alle de mange borgere, der har deltaget i de arrangementer, de to råd har været med til at iscenesætte. Tusind tak for det. Jeg håber, at medlemmerne af de to råd vil tage aktivt del i det nye forum, vi etablerer.

I forlængelse af beslutningen om at lukke de to råd er det besluttet, at det frivillige engagement i kommunens kulturtilbud fremover primært skal udfolde sig omkring Kulturhus Risbjerggård. Der bliver etableret en spillestedsadministration, der skal forvalte det resterende arrangements-budget, som er på cirka 370.000 kr., og her vil rådenes tidligere medlemmer og andre frivillige havde mulighed for fortsat få indflydelse på koncerter og aktiviteter. Samtidig giver det kommunen mulighed for at indhente statstilskud fra Statens Kunstfond til koncertaktiviteter.

– Vi ser et stort potentiale i at oprette et spillested i Kulturhus Risbjerggaard. Jeg håber derfor, at mange af de stærke, frivillige kræfter vil fortsætte arbejdet og være med til at skabe spændende kulturaktiviteter i vores kulturhus, siger fungerende borgmester Søren Friis Trebbien.

Foto: Den årlige ægtrilning på Bjerget i Kystagerparken er et af Kulturrådets tilløbsstykker. Begejstrede børn har i årevis haft fornøjelsen af Kulturrådets årlige påskeaktivtet ægtrilning, hvor op mod 300 kogte og farvede æg blev trillet ned af Bjerget i Kystagerparken.