LAD FRIVILLIGCENTRET LEVE

 LAD FRIVILLIGCENTRET LEVE

THOMAS MØLLER MED åbent brev til kommunalbestyrelsen:

LÆSERBREV: Kære Kommunalbestyrelse

Jeg skriver til jer som formand for Frivilligcenter Hvidovre, og på vegne af de mange engagerede borgere og frivillige, som dagligt bidrager til vores lokalsamfund. På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften skal I tage stilling til godkendelse af grundfinansiering til Frivilligcenter Hvidovre. Hvis vi skal kunne udvikle os (overleve), er vi nødt til at beholde vores fantastiske Centerleder og kommunikationsmedarbejder – hvilket kræver, at I stemmer for grundfinansiering.

Frivilligcenter Hvidovre blev etableret med det formål at skabe gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats, der gavner borgernes sociale liv, sundhed og trivsel i Hvidovre Kommune. Siden vores opstart i januar 2023 har vi opnået betydelige resultater, som jeg gerne vil fremhæve.

Hvad vi har opnået:

- Samarbejder med større NGO'er:

Vi har etableret kontakt og samarbejde med Red Barnet, Headspace, Røde Kors og Ældresagen for at styrke frivilligheden og civilsamfundet i Hvidovre.

- Støtte til lokale foreninger:

Vi har hjulpet adskillige lokale foreninger, herunder Kunstforeningen, We DO Care, Hizmet-foreningen og Alzheimerforeningens lokalgruppe, med at opbygge deres organisationer, formulere vedtægter og/eller konkretisere deres ideer.

- Workshops og kurser:

Vi har afholdt flere workshops om fundraising, rekruttering, motivation og fastholdelse, hvilket har hjulpet foreninger med at styrke deres organisatoriske kapacitet.

- Informationsmøder:

Tre informationsmøder blev afholdt for borgere, potentielle frivillige, foreninger og grupper, hvilket har resulteret i, at flere foreninger og individer har tilsluttet sig Frivilligcentret.

- Projekt Klimakaravanen:

Vi har etableret projektsamarbejdet Klimakaravanen med fokus på bæredygtighed, hvor flere foreninger deltager.

- Støtte til integration af flygtninge:

Vi har afholdt oplæg for ukrainske flygtninge og hjulpet dem med at finde frivilligt arbejde i foreningslivet.

Vores fremtidige planer:

- Styrke netværk og samarbejde:

Vi vil fortsætte med at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger, kommunen, erhvervslivet og andre samarbejdspartnere for at fremme social sammenhængskraft.

- Øget synlighed og tilgængelighed:

Vi arbejder på at øge vores synlighed i Hvidovre gennem en optimeret hjemmeside og aktiv tilstedeværelse på sociale medier.

- Større events og arrangementer:

Planlægning af Seniormesse 2024 og Frivillig Fredag er allerede i gang, og vi ser frem til at afholde disse vigtige events for at fremme frivillighed og fællesskab i kommunen.

- Fokus på unge:

Vi vil intensivere vores indsats for at få flere unge ind i foreningslivet gennem målrettede kampagner og samarbejder med lokale ungdomsuddannelser.

- Mandefællesskaber og sprogcaféer:

Vi arbejder på at etablere mandefællesskaber, efter kontakt fra Sundhedscentret og sprogcaféer i samarbejde med Hvidovre Bibliotek.

Vi står nu ved en skillevej. Hvis vi ikke modtager grundfinansiering, står vi over for risikoen for at måtte lukke alt ned. Vores frivillige indsats og de mange projekter og aktiviteter, som gavner hele Hvidovre, kan ikke fortsætte uden økonomisk støtte. Det vil være et stort tab for vores lokalsamfund, hvis Frivilligcenter Hvidovre må lukke. Vores evne til at skabe positive forandringer, fremme social integration og støtte borgernes trivsel er dybt afhængig af jeres støtte.

Jeg opfordrer jer til at godkende og støtte Frivilligcenter Hvidovre, så vi kan fortsætte vores vigtige arbejde og realisere vores langsigtede mål om at blive en central aktør i Hvidovre, der fremmer social sammenhængskraft og frivillighed på tværs af alle sektorer.

En af de mest essentielle funktioner ved Frivilligcenter Hvidovre er vores evne til at søge midler fra fonde og staten, ofte i samarbejde med kommunen, til vigtige projekter, der styrker vores lokalsamfund. Denne evne er afgørende for at kunne realisere mange af de initiativer, der gør en forskel for borgerne i Hvidovre. For eksempel har vi i samarbejde med kommunens fundraiser søgt midler fra Socialstyrelsen til projektet "Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber". Dette projekt, som desværre ikke kunne gennemføres på grund af manglende interessetilkendegivelse fra kommunens direktion, havde til formål at hjælpe udsatte og sårbare borgere ind i foreningslivet i Hvidovre​

Desuden er vi ved at indgå samarbejde med forskellige NGO'er og lokale foreninger for at kunne søge midler til bæredygtighedsprojekter som Klimakaravanen, der fokuserer på at skabe en grøn og bæredygtig forstad for alle​​. Vores samarbejde med Hvidovre Bibliotek om at etablere en sprogcafé og med Sundhedscentret om mandefællesskaber er også eksempler på projekter, hvor eksterne midler kan gøre en stor forskel​.

Evnen til at søge og administrere disse midler kræver både ekspertise og adgang til ressourcer. Uden grundfinansiering og stabil økonomisk støtte fra kommunen vil det være umuligt for os at opretholde denne kapacitet. Frivilligcenterets fortsatte eksistens og succes afhænger derfor i høj grad af kommunal støtte, som kan muliggøre, at vi sammen kan søge og tiltrække de nødvendige midler til at udvikle og gennemføre disse betydningsfulde projekter.

Vis gerne samarbejde mellem partierne, så foreningerne der ikke lige er idrætsforeninger, også kan blomstre i Hvidovre – lad os ikke være den eneste kommune i Danmark, der ikke sender deres Frivilligcenter videre fra opstartsfasen.

Dette er også sendt til Hvidovre Avis, i håb om at synliggøre, hvor vigtigt det er at have et Frivilligcenter i Hvidovre.

Med venlig hilsen,

Thomas Møller

Formand for Frivilligcenter Hvidovre