Læg låg på støjen!

 Læg låg på støjen!

- Og det skal være med solceller, skriver MARIA AVNSKJOLD:

LÆSERBREV: Øget sundhedsskadelig trafikstøj er på vej til Hvidovre, hvis ikke vi råber op nu! I SF Hvidovre er vi ikke i tvivl: Amagermotorvejen skal overdækkes med solceller.

En udvidelse af Amagermotorvejen fra seks til ti spor er på vej, og den kan få voldsomme konsekvenser for trafikstøjen i Hvidovre Syd, hvis Vejdirektoratet beslutter at vi i Hvidovre kan nøjes med støjskærme. Effekten af støjskærme er begrænset, og vil ikke have den store effekt i forhold til den forøgelse af trafik der ved udvidelsen kommer til at gå gennem vores by. En støjskærm vil afhjælpe de områder der ligger tættest på skærmene, men vil give øgede støjgener for dem der bor længere væk, da støjen blot vil blive flyttet.

I Vejdirektoratets nyligt udarbejdede miljøkonsekvensrapport, fremgår det også klart, at udvidelsen vil have konsekvenser for borgerne i Hvidovre Syd: “Støjpåvirkningen i området vil dog stadig som helhed vurderes som værende en væsentlig negativ påvirkning da der i området fortsat vil være omkring 8000 støjbelastede boliger.”

At vedvarende trafikstøj er sundhedsskadeligt, er dokumenteret. Børn er i risiko for at blive påvirket kognitivt med konsekvenser for deres indlæringsevne og generelle almentilstand, ligesom søvnproblemer kan blive en følgevirkning. For voksne ses der en øget risiko for kræft, slagtilfælde og demens. Alle alvorlige tilstande, som vi i SF Hvidovre mener i sig selv, er et bærende argument for, at motorvejen skal overdækkes med solceller.

I SF Hvidovre er vi i løbende dialog med vores folketingspolitikere på Christiansborg. Men det kan ikke stå alene. Der er brug for pres fra alle sider.

Vi håber derfor rigtig meget, at vi som Hvidovreborgere kan stå sammen om at lægge pres på Vejdirektoratet. Der skal sendes høringssvar - og der er brug for mange.

Har du brug for inspiration til hvad du skal skrive, er der inspiration at hente på Facebooksiden Stop støjforureningen i Hvidovre Syd. Her kan du også finde link til Vejdirektoratet.

Du kan også støtte SF Hvidovres underskriftsindsamling for en overdækning af Amagermotorvejen. Den kan findes på SF Hvidovres Facebookside.

Frist for indsendelse af høringssvar er den 13. november.

Læg låg på støjen. Med solceller!

Venlig hilsen

Maria Avnskjold

Kb-medlem

SF Hvidovre