Larmende tavshed om den hemmelige plan

 Larmende tavshed om den hemmelige plan

Nytårsbetragtninger af fhv borgmester HELLE ADELBORG:

LÆSERBREV: Rigtig godt nytår ønskes avisens medarbejdere, alle læsere og byens borgere. Tak til avisen for lykønskningen i anledningen af at jeg den 1. januar 2024 havde siddet 30 år i Kommunalbestyrelsen.

Vi har netop taget fat på et nyt år og dermed et nyt budget for året 2024. Desværre et budget, der gør ondt langt ind i mit hjerte for de konsekvenser det medfører. Jeg vil derfor i mit indlæg her kommentere på nogle af dem.

I mine 30 år har vi i Socialdemokratiet haft en værdi om at skabe en by, som er god at vokse op i, god at leve i og god at blive ældre i. Det syntes jeg kan blive udfordret.

På årets sidste møde i Kommunalbestyrelsen havde vi et medlemsforslag på dagsorden, om at droppe nedlæggelsen af Musik- og Kulturrådet inden det blev for sent og dermed et farvel og tak til de mange frivillige, der gennem mere end 40 år har drevet dem. Vi havde fundet en løsning på økonomien, men desværre kunne det ikke rykke på flertallets beslutning. Jeg mener, at byen med nedlæggelsen af Musik- og Kulturrådet bliver fattigere.

Jeg undres over, at flertallet i en tid hvor riget fattes penge, med et pennestrøg fjerner de frivillige kræfter, der gør så meget for så mange. Nu skal - må jeg forstå, opgaven flyttes fra de frivillige til administrationen, som fremover skal stå for arrangementerne. På kommunalbestyrelsesmødet kom det frem, at der ligger en plan - en hemmelig plan, for ingen udover budgetpartierne kender til den plan og på mødet var der larmende tavshed, da der blev spurgt ind til hvad den plan går ud på. Det venter vi stadig at høre mere om.

For nogen tid siden kunne vi her i avisen læse, at viceborgmesteren mener, at vi bare kan søge nogle fonde til musik og kulturlivet så kører det hele videre! Det venter vi spændt på at følge resultatet af.

En anden sag på mødet var sammenlægningen og en stor reduktion af puljerne til idrætsområdet, der i den grad er med til at gøre livet surt og kompliceret for alle de mange frivillige, der gør kæmpe indsatser i vores by. På spørgsmålet om hvad man havde gjort og fået ind til den OL-pulje som både SF og H var med at til beslutte i forbindelse med budgetarbejdet i 2021, er svaret ganske enkelt så sølle, for intet ekstraordinært er sket fra hverken borgmester eller viceborgmester i den anledning, men alene blevet til en opgave for administrationen, kan jeg læse af det notat jeg har modtaget.

For omkring 25 år siden havde jeg fornøjelsen at tage første spadestik til Café hjertetræet ved Avedøre kirke. Et sted, der er blev flittigt besøgt og brugt især af områdets beboere igennem alle årene, men også som et fælles mødested hvor man i et fællesskab med andre kunne nyde et måltid mad og forhindre ensomhed og meget mere.

Jeg kunne fortsætte med forringelserne af de forebyggende indsatser i Sundhedshuset, behandlingen af Seniorrådet, Det Frivillige Ældrearbejde og sidst men ikke mindst Rollatorbanden i forbindelse med lokalesituationen.

Behandlingen af de mange frivillige og det, der er bygget op i Hvidovre igennem de seneste mange år og som nu nærmest med et pennestrøg bare ændres radikalt eller helt fjernes, prikker til mit hjerte og jeg finder det mere end meget ærgerligt.

Med venlig hilsen

Helle Adelborg, fhv. borgmester (A)