Legepladsen er også pædagogens arbejdsplads

Legepladsen er også pædagogens arbejdsplads

Intentionen med at åbne alle legepladser op for borgerne er god, det er bare ikke altid at legepladserne har godt af det, skriver SOPHIE BISGAARD FARGANIS

LÆSERBREV: At gøre alle legepladser i Hvidovre Kommune åbne og tilgængelige for alle borgere, på alle tidspunkter er en fin og inkluderende tanke. Men om den er helt realistisk i praksis, er jeg desværre i tvivl om.

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 27/2, blev netop det emne diskuteret. Desværre var der ikke meget fokus på de medarbejdere, der hver dag anvender disse legepladser som en del af deres arbejdsplads. Her arbejder pædagogerne hver dag for at skabe de bedste rammer og læringsmiljøer for at børnene kan trives og udvikles.

Det udendørs rum er en fantastisk arena, hvor børnene kan udfolde sig på helt andre måder, har højt til loftet og hvor nysgerrigheden i naturen kan blomstre. Det er en arena, hvor pædagogerne igangsætter projekter i fællesskab med børnene, og hvor der bliver sat en stor glæde og stolthed i det legetøj og udendørs faciliteter, der er en del af børnenes lege, som ofte er på egne initiativer.

Men for at børnenes trivsel, udvikling og læring kan understøttes, kræver det, at den del af arbejdspladsen er ren, vedligeholdt og ikke mindst med sikkerheden i orden!

For selvom intentionen med at åbne alle legepladser op for borgerne er god, er det bare ikke altid at legepladserne har godt af det. Eksempelvis kan man læse i de modtagede høringssvar, at flere institutioner i Hvidovre Kommune oplever at skulle bruge personaleressourcer på at rydde op på institutionelle legepladser mandag morgen og har fundet ting, der på ingen måde er børnevenlige.

Glasskår, generelt skrald, hundelorte og cigaretskodder er én ting, men at skulle ud mandag morgen med en børnegruppe og stoppe et barn inden det får fat på et kondom eller en kanyle, det er en anden ting.

Lige nu er pædagogandelen i landets institutioner historisk lav, og der er op til flere institutioner i Hvidovre, der også har svært ved at rekruttere. De børn og unge vi har i kommunen, har derfor brug for, at de få pædagoger der er tilbage i praksis, er omkring dem og ikke ude på legepladsen for at rydde op efter weekenden.

Derfor er jeg som pædagog i Hvidovre Kommune utrolig lettet og glad for, at de fleste af medlemmerne i kommunalbestyrelsen stemte for, at det var op til den enkelte institution at beslutte, om det kunne fungere hos dem. For hvis man som forældrebestyrelse i den enkelte institution vurderer, at en sådan ordning ville give mening, skal man selvfølgelig have lov til at implementere det. Der er institutioner i Hvidovre Kommune der på nuværende tidspunkt allerede praktiserer åbne legepladser og hvor det rent faktisk fungerer. Men der er jo desværre også institutioner som allerede nu, med aflåste legepladser, oplever uhensigtsmæssig brug af deres arbejdsplads.

For nej, det handler ikke om, at SF ikke har tillid til at bedsteforældre vil passe ordentligt på en gynge. Det handler om, at de her legepladser også er arbejdspladser for medarbejderne og en stor del af vores børns liv.

Pædagoger og forældrene i Hvidovre, som altså også er borgere i kommunen, skal kunne sende deres børn trygt af sted på legepladsen i daginstitutionerne.

Vi skal derfor sikre børnenes sikkerhed og trivsel, pædagogernes arbejdsplads og gøre det til et frit valg, om legepladser skal være åbne for offentligheden.

Med venlig hilsen

Sophie Bisgaard Farganis, SF Hvidovre og pædagog i Hvidovre