LEGITIMERET SELVTÆGT

 LEGITIMERET SELVTÆGT

Dramaet om Ege Allé er kørt af sporet og har sat retsprincipper, biodiversitet og kommunens ledelse under pres, skriver POUL MØLLER:

LÆSERBREV: Sagen om fældningen af de gamle egetræer på Ege Allé har taget en politisk drejning, som vækker bekymring for både retsprincipper, biodiversitet og kommunens ledelse. Selvom jeg normalt ikke er enig med Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, må jeg indrømme, at jeg er enig med dem i denne sag. Disse tre partier var de eneste, der den 14. april 2023 stemte imod kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at kræve erstatning fra de borgere, der uretmæssigt fældede træerne på trods af advarsler fra forvaltningen om, at dette ikke var i overensstemmelse med loven.

Det er dybt problematisk, at et flertal i kommunalbestyrelsen vælger at negligere forvaltningens advarsler og dermed indirekte legitimerer selvtægt. Samtidig pålægger de andre skatteborgere udgifter, som burde være blevet afholdt af dem, der begik hærværket. Påstanden om, at de dømte var ofre og at fældningen skyldtes en misforståelse, blev ikke bakket op af retten i Glostrup. Den 9. marts 2022 blev de fire borgere dømt for groft hærværk og idømt hver en 14 dages betinget fængselsdom. Det er forunderligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen ignorerer retssystemets klare dom og fortsætter med at fremstille hærværksmændene som ofre.

Borgmesterbrevet

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne er bekendt med et brev, der blev sendt til hærværksmændene af den tidligere borgmester Helle Adelborg, inden træerne blev fældet. I brevet slår Helle Adelborg fast, at Hvidovre kommunen ikke vil imødekomme ønsket om at fælde træerne, fordi Hvidovre Kommune er meget optaget af at bidrage med initiativer til klimadagsordenen.

Det kan undre, at advokatfirmaet er sat til at undersøge sagsbehandlingen fra april 2020 til april 2023. Borgmesterbrevet fra Helle Adelborg er dateret den 11. marts 2020 og falder derfor akkurat uden for undersøgelsesperioden. Jeg håber, der er tale om en misforståelse og ikke, at dette centrale dokument bevidst holdes ude af undersøgelsen?

Selvom det burde stå klart for enhver, at fældningen ikke skyldtes en misforståelse, fortsætter pressen og flertallet i kommunalbestyrelsen med at beskrive sagen som ulykkelig og forplumret. Jeg er enig i, at sagen er kørt af sporet, men ansvaret ligger hos borgmesteren og kommunalbestyrelsen og ikke hos forvaltningen.

Politisk ansvar

Hvidovre Kommune burde straks efter dommen have krævet erstatning gennem et civilt søgsmål, som de er forpligtet til ifølge loven. I stedet har det nu ført til en advokatundersøgelse, som med stor sandsynlighed vil skabe et betændt arbejdsmiljø for medarbejderne i forvaltningen og koste skatteyderne et betydeligt beløb. Det er et ledelsesmæssigt svigt, når politikerne ikke selv påtager sig ansvaret og skærer igennem i stedet for at gemme sig bag dyre advokater.

Blade fra vejtræer er ikke et angreb på ”den lille mand”- den tankegang matcher ikke de diversitets og klimamæssige udfordringer verden står overfor.

Jeg håber, at kommunalbestyrelsen med borgmesteren i spidsen vil besinde sig og påtage sig deres ledelsesmæssige ansvar og fokusere på kommunens vigtige udfordringer som velfærd, biodiversitet og klima samt sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte medarbejdere i kommunen frem for at fokusere på en banal hærværkssag, hvor nogle borgere, der betragter blade som skrald, er kommet helt galt af sted.

Poul Møller