Lejerbo: Branddøre udbedres hurtigst muligt

Lejerbo: Branddøre udbedres hurtigst muligt

Branddøre i afdeling 44 skal have grundigere udbedring, men brandsikringen afafdeling 2 har ikke noget at gøre med brandsikring i afdeling 44, lyder det fra Lejerbo

Mens der er igangsat forberedelser til et større brandsikringsarbejde i Lejerbos afdeling 2, er der branddøre i en anden afdeling, der ikke fungerer. De to ejendomme har samme ejendomsinspektør, men brandsikkerhed i de to ejendomme skal ikke nødvendigvis behandles ens, lyder det fra Lejerbos ledelse.

I forlængelse af sidste uges artikel om branddøre i kældrene i Lejerbos afdeling 44, har Hvidovre Avis spurgt Lejerbo, om boligselskabet er kommet videre med undersøgelser af branddørenes funktion i Lejerbos afdeling 44.

- Vores ejendomsfunktionærer har tjekket alle døre, og der er proces i gang for udbedring af to døre. Dørene lukker nu, og hurtigst muligt foretages en mere grundig udbedring, svarer Palle Adamsen, der er administrerende direktør for Lejerbo.

Er der tale om forskellige ejendomsinspektører for afdeling 2 og afdeling 44?

- Nej, det er samme lokalinspektør og varmemester for begge boligafdelinger, siger Palle Adamsen.

Er det korrekt, at ejendomsinspektøren for de to afdelinger er bekendt med, at branddørene i afdeling 2 skulle udbedres?

- Renoveringsprojektet i afdeling 2-0 køres af Lejerbos Bygge- og udviklingsafdeling. Inden der foretages større fysisk indgreb eller arbejder med økonomisk konsekvens for huslejen, skal det godkendes af beboerne, svarer Palle Adamsen.

Kan der være flere afdelinger, hvor branddørene ikke er tjekket?

- Der er for tiden et naturligt fokus på brandsikkerhed, men hvordan man fx. tjekker branddøre eller i det hele taget brandsikrer en boligafdeling, er en lokal beslutning som tages med baggrund i den enkelte bebyggelse. For de boligafdelinger, hvor der er fælles kældre eller loft, er løbende monitorering af branddørenes tilstand en del af den løbende driftsopgave, svarer Palle Adamsen.

Hvidovre Avis har desuden fået tilsendt en rapport, der angiver, hvordan det anbefales at en medarbejder dagligt kontrollerer, at døre og lemmes selvlukkefunktion er funktionsdygtig.

Gælder anbefalingen i rapporten ikke for afdeling 44?

- Rapporten fra en ekstern rådgiver er et oplæg til driftens håndtering af bebyggelsen specifikt for afdeling 2-0. I afdeling 44-0 er arbejdsgangen en anden, da der er tale om en anden bygning, siger Palle Adamsen.

 

red