Lige smart nok: Ingen kan åbenbart drages til ansvar!

 Lige smart nok: Ingen kan åbenbart drages til ansvar!

UGENS KOMMENTAR: Det er ved at være en gammel traver, at de almene boligselskaber ikke har vedligeholdt deres boliger i en grad, så de kan kaldes tidssvarende.

For nuværende er der to større sager i Hvidovre: Lejerbos Sønderkærgården og KAB’s Hvidovreparken. Den første noget mere alvorlig end den anden, idet det for Sønderkærgården handler om mange års manglende brandsikkerhed og en temmelig ligegyldighed fra kommunen og andre myndigheder.

Der er selvfølgelig en indlysende grund til, at manglende eller forsinket vedligehold er fast tilbagevendende problemstillinger, idet det koster penge at vedligeholde og modernisere, og at det er sædvanligvis beboerne i boligerne, der skal bekoste udgifterne over deres husleje.

Det er groft sagt beboerne, der selv skal være med til at bestemme, om der skal henlægges penge til vedligehold og hvilke planer for vedligehold, de vil gå med til. Altså beboerdemokrati, som det vel bør og skal være.

Man kan dog godt sætte spørgsmålstegn ved, om beboerne bliver vejledt og rådgivet ordentligt, af de administrationsselskaber, der jo alt andet end lige skal varetage beboernes interesser og helst drifte boligselskaberne fornuftigt, så beboerne kan bo sikkert, men også i boliger, der har en vis kvalitet og standard.

Der er for tiden stærke røster i begge ovennævnte boligselskaber, der i hvert fald tvivler på, om administrationsselskaberne har levet op til deres ansvar.

Spørger man boligselskabernes administration vender de dog typisk tilbage med, at alt hvad der bliver besluttet sker igennem beboerdemokratiet – og således kan hverken den ene eller den anden part egentlig drages til ansvar.

Af Niels Erik Madsen