Lokalplan skal give plads til kunstgræs og omklædningsbygning

Lokalplan skal give plads til kunstgræs og omklædningsbygning

Du kan komme med høringssvar til og med den 17. april

Rammerne for området ved Sønderkærskolen er lige nu i offentlig høring. Lokalplanen er forarbejdet til to kommende anlægsprojekter, der begge er politisk besluttet og klar til at blive realiseret.

Det ene er en kunstgræsbane, der skal ligge, der hvor Rosenhøj i dag har sin græsbane. Det andet er byggeriet af en helt ny bygning med omklædningsrum til de fodboldspillere, skoleelever og andre idrætsudøvere, der benytter banen. Den kommer til at ligge på arealet mellem Sønderkærskolen og fodboldbanen ved siden af fodboldklubben Rosenhøjs klubhus.

Udover en kunstgræsbane og en omklædningsbygning giver den lokalplan, der nu er i høring mulighed for, at der kan etableres parkeringspladser på Rydultowy Plads, der ligger på hjørnet af Kettegård Allé og Hvidovrevej. Her åbner lokalplansforslaget mulighed for dels parkeringspladser, et bedre cykelstiforløb ud til Sønderkær-krydset – og en grøn indramning arealet med bl.a. træer. Den del af projektet skal ses som en fremtidig mulighed, der endnu ikke er truffet beslutning om.

– Det er jo projekter, der har været på tegnebrættet i flere år, som vi nu skal have sat i gang med den her lokalplan. Jeg håber, at mange af jer borgere, der bor og færdes omkring Heldagsskolen, Musikskolen, boldklubben Rosenhøj og springhallen, vil komme med jeres høringssvar, så vi får jeres ønsker og synspunkter med, når vi vedtager den endelig lokalplan, siger formand for By- og Planudvalget Charlotte Munch.

Forslaget til Lokalplan 241 giver mulighed for at anlægge en miljøvenlig kunstgræsbane, dvs. en bane, der ikke er fyldt med det granulat fra bildæk, som er brugt ved tidligere kunstgræsbaner. Banen kommer til at ligge, hvor der i dag er almindelig græsbane. Der er i lokalplanen lagt vægt på, at de træer, der står omkring banen, skal blive stående. Der er også sat rammer for højde og lys fra de 6 lysmaster, der skal sikre, at den nye kunstgræsbane kan bruges også i de mørke timer i vintermånederne. Her giver lokalplanen mulighed for at opsætte lysmaster, der er max 18 meter høje – og af en type, der ikke spreder lyset, men fokuserer det på kunstgræsbanen.

Da der onsdag den 3. april var borgerarrangement i Rosenhøjs klubhus var flere af de fremmødte borgere og foreningsfolk bekymrede for adgangsforholdene omkring Sønderkær-bygningen og fodboldklubben, og der var et stort ønske om bedre afsætnings- og parkeringsforhold især i eftermiddagstimer og weekender, hvor mange børn og unge benytter tilbuddene i musikskole, springhal og fodboldklub.

Det er planen, at anlæggelse af kunstgræsbane bliver fra december 2024 til april 2025, og herefter skal byggeriet af omklædningsbygningen i gang. Du kan se forslag til Lokalplan 241 på hvidovre.dk under høringer, og frist for at indsende et høringssvar er den 17. april.

Foto: Græsbanen hvor kunstbanen skal ligge.