Lokalplan til padelbaner igangsættes

Lokalplan til padelbaner igangsættes

Hvidovre Tennis har i lang tid ønsket mulighed for at kunne opføre padelbaner bag ved deres haller

Foreningen Hvidovre Tennis ønsker at anlægge to overdækkede padelbaner på Hvidovre Stadion, nærmere betegnet på græsarealet nord for de eksisterende tennishaller ved Hvidovrevej 311D.

Foreningen har allerede tidligere ansøgt Hvidovre Kommune om brugsret over arealet, og dette blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2023.

– Den gældende lokalplan for Hvidovre Stadion indeholder imidlertid ikke et byggefelt til padelbaner, og det er ikke muligt at dispensere til den ønskede bebyggelse. Derfor forudsætter etableringen af padelbanerne, at der forinden er vedtaget en ny lokalplan for området, skriver administrationen til politikerne i By- og Planudvalget.

Udvalget skulle derfor tage stilling til, om man ville igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan, der muliggør opførelse af padelbaner.

En padelbane består af en rammekonstruktion af 3-4 meter høje glasvægge og trådhegn samt et underlag af kunstgræs og sand. Foreningen ønsker at etablere to padeltennisbaner, hver med dimensionerne 10 x 20 m. Banerne ønskes overdækket med en tag- og vægkonstruktion i stål og aluminium på 25 x 25 m og en højde på 6,00 – 10,38 m over terræn. Overdækningen, der spænder over begge baner, afrundes midt på taget. Taget og den øverste halvdel af de 6 m høje vægge dækkes af hvidt polyesterlærred.

By- og Planudvalget godkendte enstemmigt, at der skal udarbejdes en lokalplan.red

 

red