Lokalpolitisk flertal for at skolebørn skal have Store Bededagsfri

 Lokalpolitisk flertal for at skolebørn skal have Store Bededagsfri

Ophedet lokalpolitisk debat i kommunalbestyrelsen om Store Bededag eller ej for kommunens skoleelever

Bølgerne gik ualmindeligt højt i kommunalbestyrelsen, da byens valgte politikere tirsdag aften skulle tage stilling til en normalt simpel sag om skolefridage i kalenderåret 2025/2026.

En vikarierende DF'er foreslog nemlig, at Hvidovres skolelever i skoleåret 2025/2026 skal have fri på Store Bededag. Den bed både SF, Konservative, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne på, hvormed der var flertal for DF-forslaget om at give skolebørnene Store Bededag tilbage.

Inden beslutningen blev truffet, afstedkom forslaget imidlertid en ophedet debat, der fik et enkelt kommunalbestyrelsesmedlem til at forlade salen med en højlydt efterlysning af voksne i lokalet. Ord som "useriøst" og "lorteargument" blev desuden brugt i debatten. Som mødeleder sad byens fungerende borgmester desuden for åben mikrofon og blev vejledt af kommunaldirektøren om, at beslutningen formentlig ville være ulovlig.

Opbakning til DF-forslag

- DF vil gerne stille et ændringsforlag om at Store Bededag fastholdes i Hvidovre, og at en anden skolefridag droppes til fordel for Store Bededag. Den skoledag, der skal droppes for St. Bededag skal besluttes efter høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer, lagde René Langhorn fra DF ud med.

Det forslag mødte hurtig opbakning hos Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, der begge kunne tilslutte sig. Forslaget fik imidlertid også andre medlemmer til at spørge, om kommunalbestyrelsen overhovedet kunne vedtage sådan et forslag. Det fik fungerende borgmester Søren Trebbien til at forhøre sig hos kommunaldirektøren, der for åben mikrofon hviskede til ham, at det ville være ulovligt at indføre St. Bededag i Hvidovre.

- Jeg får så at vide, at det er IKKE lovligt at tage den dag, i følge forvaltningen, at gøre St. bededag til en helligdag, sagde Søren Trebbien.

A undrede sig

Fra Socialdemokratiets side blev der da heller ikke lagt skjul på, at man trods forståelse for synspunktet om at bevare St. Bededag, stod undrende overfor forslaget.

- Al ære og respekt for kampen om St. Bededag, men jeg synes faktisk, at det er en lille smule useriøst. For det her er ikke bare et spørgsmål om en helligdag eller ej, for der ligger også en finansiering bag det. Og der bliver jeg bare nødt til at spørge, om man så også har overblik over, hvad det koster? For hvis man indfører en ny elevfridag, hvem skal så have åbent i SFO'en? Og hvad er det for en arbejdstid, der skal gælde for de lærere, som ikke skal undervise der?, sagde Socialdemokratiets ordfører Anders Liltorp og fortsatte:

- Vi kan jo godt bestemme alt muligt i kommunalbestyrelsen, men vi bestemmer altså ikke over det, som der lovgives om. Så selv om vi sidder i skolefridagsplanen, og synes vi har givet folk en fridag, så har vi altså ikke givet en fridag til alle. Kun til de skolelever, der går i skole. Deres forældre skal sådan set stadig gå på arbejde. Skolelærere skal stadig have løn, selv om de ikke har undervisning den dag. Jeg siger bare, det er ikke bare et spørgsmål om at diskutere Store Bededag, sagde Anders Liltorp.

Den udmelding fik Nye Borgerliges Martin Amby tilbage på banen:

- At kalde det et lorteargument, vi andre kommer med, når vi gerne vil sende et signal. Øh, ..jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg synes bare, at vi skal have fridagen tilbage til vores skoleelever og os selv. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang med at sende et signal til Borgen om, at de måske kunne konsekvensberegne før de tager hjernedøde beslutninger, sagde Amby.

Overraskende flertal

Fungerende borgmester Søreb Trebbien igangsatte derefter afstemningen, der imod hans forventning endte med et flertal på 11 bestående af DF, Nye Borgerlige, Danmarksdemo-kraterne, SF og Konservative, der stemte for DF's forslag. Imod forslaget stemte Socialdemokraterne, Hvidovrelisten og Enhedslisten.

- Det virker ikke som om, der er flertal for det her ændringsforslag. Så vi må hellere stemme om det - hvem kan stemme for det?, sagde Trebbien og stemte selv for forslaget.

Det fik kommunaldirektøren til endnu engang at hviske til den fungerende borgmester:

- Du stemmer for ændringsforslaget. Stemmer I for Store Bededag? Ok, men så er der flertal. Det er det, jeg siger til dig, det er et problem. I kan ikke sidde og beslutte noget uden at vide, om det er lovligt. Så er I nødt til at sende den tilbage i udvalget for at få den behandlet der. For det har ikke været en del af behandlingen, hviskede kommunaldirektør Jakob Thune til Søren Trebbien.

Flertalsbeslutningen fik imidlertid ex-borgmester Helle Adelborg til sige, at "Der er ingen konsekvensberegning af det her overhovedet", hvorefter hun rejste sig fra sin plads og højlydt sagde noget, der udløste et latterbrøl fra en række andre kb-medlemmer.

Da Helle Adelborg kort efter vendte tilbage til kb-salen tegnede hun sig ind i debatten for en afsluttende bemærkning:

- Ja, jeg var simpelthen nødt til at skulle ud i luftforandring. Beklager, hvis jeg fik sagt noget på vejen, der stødte nogen. Jeg beder jer lige om at tage med: Vi har haft den her i høring blandt samtlige skolebestyrelser. Vi har siddet og belsuttet den her i BUV og så ja, undskyld mig, men jeg har en fornemmelse af, at det her er lidt populistisk og så pludselig bliver den stemt igennem. Det er rigtig godt, at den kommer tilbage til et fagudvalg, men jeg synes simpelthen, at det var et mærkeligt forløb, og jeg synes ikke, det tjener en kommunalbestyrelse værdigt at sidde og behandle på den måde. Jeg er simpelthen rystet over, at vi kunne finde på det, sagde Helle Adelborg.

Fungerende borgmester Søren Trebbien meldte da også ud, at sagen nu skal genbehandles i Børne og Uddannelsesudvalget.

 

Skolefridag for Hvidovres skoleelever (Model foto)

red