Målet er en grønnere og mere sikker Hvidovrevej

Målet er en grønnere og mere sikker Hvidovrevej

Borgmester ANDERS WOLF ANDRESEN med svar på sidste uges læserbrev om trafiksaneringen af Hvidovrevej:

LÆSERBREV: I sidste uges avis udtrykte en anonym læser utilfredshed med de ændringer, der er sket på Hvidovrevej mellem Brostykkevej og Sollentuna Alle.

Forandringer kan tage tid at vænne sig til, men vi evaluerer løbende vejens forløb og vil vurdere, om der skal laves ændringer.

Hvis du som borger oplever problemer med vejen eller har andre input, er du altid velkommen til at bruge app’en ’Giv et praj’ eller du kan sende en mail til toe@hvidovre.dk.

Trafiksaneringen af Hvidovrevej er lavet for at øge trygheden og trafiksikkerheden på strækningen. Der er med hellerne skabt sikre overgange for bløde trafikanter, ikke mindst for skoleelever til Dansborgskolen, ligesom hellerne har til formål at dæmpe hastigheden på strækningen.

Det er et mål, at farten skal ned på vores veje, både af hensyn til støj og sikkerheden for de bløde trafikanter; gående og cyklister.

Den konkrete løsning på Hvidovrevej var gennem det daværende Teknik- og Miljøudvalg flere gange for at sikre, at det blev lavet bedst muligt, og at der var foretaget de korrekte afvejninger ift. fx fremkommelighed og parkering.

Der var oprindeligt forslag om at etablere helleanlæg i midten af vejen, men det ville have fjernet alle parkeringspladser på strækningen, ligesom de fleste beboere ikke ville kunne krydse vejen ved udkørsel fra deres bolig. Derfor blev det besluttet at lave helleanlæg i vejsiden, så der blev mere plads til bilparkering, og så beboerne kan køre i begge retninger, når de kører ud fra deres bolig.

En vigtig del af projektet er dog også at gøre vejen grønnere med 18 nye vejtræer og nye bede, som bringer lidt mere natur ind i vores fælles byrum. Vi har et ønske om at gøre Hvidovre grønnere, hvor det er muligt. Et af de vedtagne principper for vores nye træpolitik er netop at plante flere træer. Træer skaber nemlig levesteder for fugle og insekter, er gode for klimaet og skaber grønne åndehuller for os, der bor og arbejder i byen.

 

Venlig hilsen

Borgmester Anders Wolf Andresen