MAN BØR INDFØRE EN STØJ- OG RØGVAGT

 MAN BØR INDFØRE EN STØJ- OG RØGVAGT

LISBETH KOCH med åbent brev til Hvidovre kommune og "Godt Indeklima":

LÆSERBREV: Hej Tanja, Rikke og Hvidovre Kommune

Jeg har med stor interesse læst artiklen i Hvidovre Avis 8/11-2023, https://www.hvidovreavis.dk/artikler/havner-din-braenderoeg-i-stuen?fbclid=IwAR2_mTpsN3BkC_txchSgmQlDceGY1SiMYEKVWgQqIR5O36LpearV_Ajf2_c

Dog har jeg ingen brændeovn – men andres røg i stuen og resten af boligen har jeg masser af, og det er jeg ikke glad for.

Jeg har for flere år siden, da Hvidovre Kommune som nogle af de første indførte et brænderøgsdirektiv (2008?), henvendt mig til kommunen, da jeg i den grad er plaget af røgen i fyringssæsonen:

Efter aftentur (ca. 15-20 minutter) med hunden i kvarteret lugter både jeg og hunden som om, vi har været på spejderlejr og siddet i timevis omkring et bål.

Hvis jeg lufter ud inden sengetid, vælter brænderøgen ind af vinduerne

Hvis jeg lufter ud om morgenen, vælter brænderøgen ind af vinduerne

Da disse 3 forhold ligger udenfor kommunens kontortid, var det ikke noget, man kunne tage sig af – til trods for, at det jo netop er på disse tidspunkter, hvor folk tænder op, at problemerne er størst. Jeg har forstået, at brænderøg udgør en alvorlig sundhedstrussel, og det er derfor underligt, at man ikke håndterer problemet på netop de tidspunkter, hvor det er der og kan registreres?

Jeg er bekendt med vedhæftede forskrift, men må desværre nok erkende at jeg anser det for vældig naivt at tro, at folk rent faktisk følger den og i det hele taget fyrer korrekt og med den tilladte brændsel. Det afsløres i lugten.

I Københavns Kommune har man en støjvagt, som også tager sig af brænderøg, og jeg vil gerne opfordre til, at noget tilsvarende oprettes i Hvidovre Kommune. Det kunne dels være en enhed, man kunne kontakte i tilfælde af lugt- og røggener, ligesom den kunne patruljere og selv konstatere uheldige forhold.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Venlige hilsner

Lisbeth Koch

Landlystvej