Mandlig hjemmehjælp kan ikke fravælges

Mandlig hjemmehjælp kan ikke fravælges

Ligebehandlingsloven gør det umuligt for kvindelige borgere at fravælge mandlige hjemmehjælpere til hjælp til fx. personlig pleje

En 79-årig kvinde fra Hvidovre kan ikke længere udelukkende få kvindelige hjælpere til at udføre f.eks. personlig pleje. Kvindens mand undrer sig, fordi han mener, at ægteparret af religiøse årsager hidtil har haft en aftale med Hvidovre Kommune om, at hans hustru kunne få hjælp udelukkende af kvindelige hjælpere.

- Min hustru kan nu efter 7 år ikke længere få hjælp udelukkende af kvindelige hjemmehjælpere, og det betyder reelt, at hun ikke kan modtage den hjælp, hun har brug for, siger manden.

Ægteparret ønsker ikke, at deres navn kommer frem, men Hvidovre Avis kender deres identitet.

To årsager til det

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvad reglerne er for, om man som borger kan fravælge hjælpere pga. deres køn.

Må man som (fx. kvindelig) borger bede om udelukkende at få kvindelige hjemmehjælpere til at udføre personlig pleje/intim hygiejne?

- Man må altid bede om det, men vi har ikke mulighed for at imødekomme en borgers krav om udelukkende at modtage hjemmepleje fra fx en kvindelig medarbejder. Det kan vi ikke af to årsager, dels at det handler om, hvilke medarbejdere Hjemmeplejen har ansat, og hvem af dem, der har de rette kompetencer til at løse en konkret plejeopgave, og dels har vi en ligebehandlingslov, der siger, at vi ikke må give medarbejdere forskellige opgaver baseret på deres køn. Vi har desuden i forlængelse af loven en politisk vedtaget ligestillingspolitik, der sætter rammen for ligebehandling af ansatte uanset deres alder, køn, etnicitet, svarer velfærdsdirektør for Hvidovre Kommune Tine Larting.

Spiller religiøsitet en rolle for om man kan få lov til at fravælge f.eks. en mandlig hjemmehjælper til personlig pleje?

- Nej, uanset begrundelse er det ikke muligt at fravælge en hjemmehjælper pga. personens køn. Når Hjemmeplejen lægger vagtplan kigger de alene på, om den enkelte hjælper har de rette kompetencer til at løse den konkrete plejeopgave professionelt, siger Tine Larting.

 

red