Mange vælger fortsat fjernvarme

Mange vælger fortsat fjernvarme

– i områderne, hvor fjernvarmen allerede er etableret i jorden

– Vi har i 2023 haft en stor tilslutning på over 260 husstande og der kommer fortsat løbende tilslutninger i de områder, hvor fjernvarmerørene er etableret i vejen, fortæller Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab, og fortsætter;

– I 2024 har vi 204 parcelhuse, der kan se frem til at få installeret fjernvarme, og i 2025 og 2026 forventer vi at omkring 300 parcelhuse vil tilslutte sig til fjernvarmen. At flere får fjernvarme, er en god historie – også for de eksisterende fjernvarmeforbrugere. Fjernvarmen i Hvidovre er nemlig både forbrugerejet og non-profit reguleret. Det betyder, at når flere tilkobles fjernvarmenettet, bliver vi flere til at dele varmeressourcerne og de omkostninger, der er i forbindelse med at producere og levere fjernvarme. Derudover er vi et godt, grønt og sikkert alternativ til mange andre varmekilder der findes, og det er helt sikkert med til at mange fortsat vælger fjernvarme. For hvert parcelhus der konverteres fra olie eller naturgas til fjernvarme, minimeres CO2 udslippet med mellem 60-70%.

Efter energikrisen i 2020

– Under energikrisen oplevede vi ikke de store udsving i prisen. Årsagen er, at fjernvarmen er en fleksibel opvarmningsform, der kan produceres ved flere energikilder, såsom overskudsvarme, biomasse, større varmepumper osv. Det betyder, at produktionen af fjernvarme ikke er afhængig af, hvordan der skrues op og ned for leveringen af én bestemt energikilde. Dette er i modsætning til naturgas, der afspejler prisudvikling og leverancer fra udlandet. Med energikrisen i 2020 kom der for alvor gang i fjernvarmekonverteringerne i hele Danmark, og dermed blev også udbud og efterspørgsel på materialer og mandskab forhøjet, omkostningerne ved etablering af stikledninger er steget betydeligt i de senere år og eftervirkningerne fra energikrisen er stadig til at føle på, og vi mærker derfor stadig en mærkbar påvirkning på anlægspriserne, fortæller Anders Liltorp.

Prisen på tilslutningsbidrag stiger den 1. april 2024

– Da priserne på anlægsarbejder er steget, betyder dette, at vi er blevet nødt til at hæve tilslutningsbidraget ved etablering af stikledning for små og store ejendomme pr. 1. april 2024 fra kr. 20.000 til 30.000 kr. eks. moms. Hvidovre Fjernvarmeselskab etablerer en stikledning og indfører fjernvarmeforsyningen til og med hovedventilerne. Det betyder, at du som kunde selv skal stå for afmontering af eksisterende varmeanlæg samt installation af ny fjernvarmeunit. Bor du derfor i et område, hvor der i forvejen er etableret fjernvarme i vejen, og er du interesseret i fjernvarme, så anbefaler vi, at du tilmelder dig fjernvarme inden d. 1. april 2024, for at spare 10.000 kr. eks. moms, slutter Anders Liltorp.

Tilmelding kan ske via Hvidovre Fjernvarmes hjemmeside.

Foto: Fjernvarmen i Hvidovre er grøn.