Manglende miljøtilsyn rimer ikke på den grønne dagsorden!

Manglende miljøtilsyn rimer ikke på den grønne dagsorden!

Den konservative gruppe fik ændret anbefaling af beslutning om ikke at overholde lovpligtige miljøeftersyn og sendt sagen retur til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget for ny behandling

LÆSERBREV: For den konservative gruppe var det mødets vigtigste punkt, punkt nr. 19; status for miljøtilsyn og håndhævelse 2021-22 og plan for opfølgning 2023. Et punkt, hvor vi med et penselstrøg kunne beslutte, at vi ikke skulle overholde kravet til de lovpligtige miljøtilsyn i 2023, og dermed ikke sørge for, at vores alles klimaambitioner blev overholdt.

I grove træk har det, grundet manglende mandskab og andre presserende sager, ikke været muligt at overholde de lovpligtige miljøtilsyn, der har været behov for i 2021 og 2022. Udsigten til 2023 er desværre den samme, idet arbejdspresset er det samme eller større!

For mig som konservativ er det vigtigt, at vi værner om miljøet, og sikrer, at virksomheder ikke bryder reglerne, slækker på miljøkravene og skaber grobund for ulykker og ulige konkurrence. Derfor er det vigtigt, at vi overholder vores tilsynspligt, især, når det handler om miljøet. Det er også vigtigt for mig som konservativ, at vi sikrer de gode arbejdsforhold for medarbejderne. Derfor skal vi sikre os, at de kan nå deres arbejde, og at de ikke får stress grundet uløste arbejdsopgaver og et voksende antal sager med længere og længere sagsbehandlingstid.

En anden konsekvens af manglende tilsyn er ulykker, der præventivt kunne have været undgået ved påtale ved et tilsyn, eller at vi ikke rettidigt afholder tilsyn, som virksomheder efterspørger. I modsat fald kan ulykker bl.a. medføre politianmeldelse udover skader på personer og miljø.

Sagen er ganske kompleks, og der er en del flere aspekter at forholde sig til. Den er så kompleks, at det umiddelbart var svært at gennemskue konsekvenserne. Sagen blev derfor ført videre fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsmødet uden de store kommentarer. Men efter, at jeg havde sat mig grundigere ind i sagen, og efterfølgende vendt det med den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen, blev vi som det borgerlige grønne parti, der værner om klimaet og miljøet, enige om, at denne sag måtte gå om, og anskues med et anderledes syn, end ved første udvalgsmøde.

Det glæder mig, at vi kunne overbevise en samlet kommunalbestyrelse om at sende sagen tilbage til udvalget for en ny behandling. Vi vil stå vagt om, at vi tilstræber at overholde de lovpligtige miljøtilsyn, og vi dermed yder en ekstra indsats for at hjælpe med midler til at få løst opgaven.

Med venlig hilsen

Søren Friis Trebbien

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og 1. viceborgmester