Medmenneskelighed, tryghed og værdighed er fortsat i fokus

Medmenneskelighed, tryghed og værdighed er fortsat i fokus

ARNE BECH med svar på læserbrev om ældrepolitik:

LÆSERBREV: I sidste uges avis var der et indlæg af John Stahlschmidt-Møller, hvor han råber vagt i gevær for en værdig ældrepolitik. Tak til dig, John, fordi du gør det. For det giver anledning til at bekræfte, at det netop er dét, vi også ønsker i Kommunalbestyrelsen. Værdierne medmenneskelighed, tryghed og værdighed er fundamentet for den gældende ældre- og værdighedspolitik, og det er jo dem, vi styrer efter – både politisk og i den praktiske tilrettelæggelse af kommunens service.

I et udviklingsperspektiv er det vigtigt at sige, at vi i Kommunalbestyrelsen først og fremmest ønsker, at Hvidovre skal være en god by for alle. Det er vi opmærksomme på både i forhold til byudvikling, udbuddet af boliger og i tilrettelæggelsen af kommunens service. Det er rigtigt, at der sker forandringer på flere af kommunens områder i disse år. Det er nødvendigt for at sikre hjælp og støtte til dem, der har brug for det. I forhold til hjemmehjælp bliver muligheden for at bruge en robotstøvsuger/gulvvasker nu introduceret som et tilbud, hvor det er relevant – men ikke med anbefaling af en bestemt type (og meget dyr) robotstøvsuger. Det er op til borgeren selv, om og hvilken robotstøvsuger, man vil købe. Hvad angår plejehjemspladser, så viser nye prognoser, at der ikke vil være behov for nær så mange plejehjemspladser, som vi tidligere har regnet med, selvom vi bliver flere ældre i Hvidovre. I dag kan alle, der har brug for en plejebolig, få det med det samme. De få pladser, der kan blive brug for i årene, der kommer, vil vi skabe ved bl.a. at indføre en ordning med ”plejehjem i egen bolig” og konvertering af beskyttede boliger på Plejehjemmet Krogstenshave til plejeboliger. Netop fordi de fleste af os ønsker at forblive i eget hjem så længe som muligt, tror jeg, at dette vil være en god løsning for mange. Musikrådet og Kulturrådet blev nedlagt ved årsskiftet, men der er fortsat mange andre steder at gå hen, hvis man er senior med lyst til frivilligt engagement. Hvidovre har et rigt foreningsliv, og der er mulighed for at finde fællesskab og aktiviteter både i kultur- og idrætsforeninger, pensionistforeninger, i Paletten på Hvidovregade 49, i seniornetværkene Hemingway Club og Blixen Club, brugerfællesskabet på Kulturhus Risbjerggaard, Det Frivillige Ældrearbejde og på bibliotekerne. Vi står – som John Stahlschmidt-Møller skriver - i en brydningstid. Det betyder, at vi bliver nødt til at tale med hinanden om, hvordan vi prioriterer kommunens midler bedst, og at vi tør afprøve nye metoder og gentænke de strukturer og organiseringer, som har bestået i mange år. Målet er jo, at Hvidovre fortsat kan være en god by for alle generationer.

 

Venlig hilsen

Arne Bech

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget