MEGET VÆRRE END MAKVÆRK

MEGET VÆRRE END MAKVÆRK

Tak til Vej & park for deres svar til mit indlæg "Kommunalt makværk", skriver en BERØRT BORGER på Hvidovrevej:

LÆSERBREV: Desværre er det meget værre end makværk, Vej og Park har skabt en miljøbombe og et vejstykke, hvor det er med livet som indsats at krydse Hvidovrevej, specielt for ældre og de små bløde trafikanter, Hvidovre syds børn.

Vej og Park skriver at de øger trafiksikkerheden, det er direkte usandt, det er rigtigt at de har opsat heller ved Cathrine Boothsvej, det er på en strækning, hvor der er meget få gående, og her vil ganske få fodgængere krydse Hvidovrevej.

Problemet ligger et stykke før Æneas Alle og frem til Sollentuna Alle, hvor Hvidovrevej krydses af små skolebørn, med og uden cykler, samt børn til stadion, der skyder genvej gennem stadion eller parkeringspladsen. Men efter Vej og Parks ændringer er det med livet som indsats. Det gentager sig når de skal hjem, eller senere når de skal til fodbold, håndbold eller atletik.

Vej og Park vil gøre området grønnere ved at plante 18 nye vejtræer. Galimatias - der står i forvejen 45 vejtræer på denne strækning langs med stadion, og tæller man de private lodsejere med, er der i alt 135 vejtræer fra Brostykkevej til Frihedens station.

Om efteråret skal jeg betale for to haveaffalds afhentninger med blade fra kommunens træer. Vej og Park oplyser at de havde forslaget til høring hos de berørte grundejerforeninger. Den grundejerforening jeg er medlem af dækker 50% af det berørte område og har ligget underdrejet i ca 8 år og virker ikke.

Hvorfor har Vej og Park ikke hørt de involverede grundejere direkte? Vej og Park henviser til at interesserede kunne komme med input, men det kræver for det første at man er digitaliseret og er ejer af en smartphone, samt at man bruger et par timer om dagen til at sætte sig ind i hvad kommunen nu laver af "rævekager". Mange naboer er af samme mening som jeg, men har ikke overskud til besvarelser når de kommer trætte hjem fra arbejdet.

Vej og Park har fremprovokeret en miljøbombe af dimissioner af kulilte fra biler. På grund af deres nye forhindringsbaner er der lange bilkøer begge veje af Hvidovrevej, ved blinklys, busstoppesteder, efter busser og renovationsvogne. Samt ind- og udkørsel fra lodsejere, og parkeringspladsen ved Hvidovre stadion. Men det ved Vej og Park meget bedre end undertegnede ud fra deres grundige undersøgelser om konsekvenserne ved at ændre en velfungerende vejstrækning til en meget farlig vej.

De store faste omkostninger kommunen gennem de sidste mange år har pålagt sig selv, er også en farlig vej, der skal være nogen til at betale, og grundskylden kan ikke klare mere.

Med venlig hilsen

en berørt borger

på Hvidovrevej