MERE BIODIVERSITET ER EN NØDVENDIGHED FOR VORES BY

MERE BIODIVERSITET ER EN NØDVENDIGHED FOR VORES BY

Venstre mener:

LÆSERBREV: Jeg mener, at det er tid til at styrke biodiversiteten i vores kommune. Mere vild beplantning og flere insekthoteller er vigtige tiltag, som kan gøre Hvidovre grønnere og rigere på liv.

Vild beplantning med hjemmehørende arter kan naturligt rense vores vand, jord og luft. Planterne optager skadelige stoffer og filtrerer regnvand, hvilket forbedrer miljøkvaliteten og skaber et sundere Hvidovre. Desuden er insekter, især bier, essentielle for bestøvning af både vilde planter og landbrugsafgrøder. Ved at etablere insekthoteller og sikre en blomsterig vegetation støtter vi insekternes livscyklus og sikrer dermed en stabil bestøvning, som både vores økosystemer og landbrug er afhængige af.

Øget biodiversitet hjælper også naturen med at genoprette ødelagte økosystemer. Når vi planter flere forskellige arter og skaber levesteder for et bredt spektrum af dyreliv, fremmer vi en naturlig balance, der kan modstå miljøforandringer og skabe robustere økosystemer. Dette betyder ikke kun flere grønne områder, men også mere selvopretholdende økosystemer, som kan modstå fremtidens udfordringer.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal udtage hver eneste kvadratmeter i kommunen til vild beplantning, men man kan godt tænke udvalgte arealer ind i byudviklingen samtidig med, at vi opsætter kunstige og naturlige insekthoteller. I Venstre mener vi, at der skal være en god balance i tingene, men at det er et område, som bør prioriteres yderligere. Vi vil derfor gerne understrege, at det naturligvis ikke skal være til gene for kommunens borgere. Det bedste af det hele er, at det heller ikke behøver koste en formue.

Med venlig hilsen

Martin Eskildsen,

Venstre Hvidovre