Mere sammenhæng i hjemmeplejen

Mere sammenhæng i hjemmeplejen

LÆSERBREV: I SF ønsker vi at give vores ældre medborgere en mere omfattende og sammenhængende plejeoplevelse. Derfor vil vi nu se på om det er muligt og giver mening, at visitere i pakker, i stedet for enkeltydelser.

I en tid, hvor ældreplejen står over for udfordringer, som aldrende befolkning og ressourceknaphed, er det nødvendigt at tænke innovativt for at sikre kvalitetspleje til vores ældre borgere.

Én af disse tilgange er implementeringen af visitationer til bestemte ydelsespakker. Det er en løsning man allerede anvender i andre kommuner fx Københavns Kommune.

Den ældre visiteres til en bestemt ydelsespakke, og indenfor denne ydelsespakke skal medarbejderen, i dialog med borgeren, tilrettelægge den rette hjælp. Der vil være flere pakke-former, man kan blive visiteret til, alt efter behov.

Ved at samle forskellige ydelser såsom personlig pleje, madlevering, rengøring og socialt samvær i én pakke kan ældre borgere nyde godt af en mere omfattende plejeoplevelse, der adresserer deres forskellige behov på en sammenhængende måde.

Det giver borgeren mere medbestemmelse i forhold til, hvad de selv vurderer, de har brug for. Skulle der ske små ændringer i borgerens plejebehov, kan det således håndteres inden for den visiterede ydelsespakke, men ved større ændringer skal borgeren henvises til en ny ydelsespakke. Denne form for visitation vil øge fleksibiliteten og skabe øget plads til faglighed i hjemmeplejen.

I SF håber vi at vi kan få implementeret dette, både for medarbejderens og borgerens skyld, for resultaterne fra de andre kommuner, som arbejder med det, viser gode resultater i forhold en mere fleksibel pleje.

Marie-Louise Jørgensen

Gruppeformand, SF