Merudgifter for 2,1 mio. kr. på det specialiserede børneområde

Merudgifter for 2,1 mio. kr. på det specialiserede børneområde

Kommunens økonomirapportering viser, at der forsat er øgede udgifter på det specialiserede børneområde

Trods faldende anbringelser indenfor børnehandicapområdet er der et merforbrug på 2,11 mio. kr. på det specialiserede børneområde.

Det fremgår af et dagsordenspunkt, som Økonomiudvalget mandag aften blev orienteret om. Dagsordenspunktet var udarbejdet af Center for Økonomi og Personale, der parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2023 forelægger en særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation på det specialiserede børneområde.

- Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2019. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2023 på knap 194,3 mio. kr., mens det afsatte budget er på 192,2 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene, fremgår det af orienteringen til Økonomiudvalget.

Siden 2019 har der været en stigning i udgifterne på det specialiserede børneområde.

- Udgifterne på området var ca. 170,8 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 194,3 mio. kr. Især anbringelser på det psykosociale område har været markant medvirkende til denne stigning. I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) steget fra 299,5 til forventet 354,0. Der ses en stigning i antallet af personer på stort set samtlige områder - dog ses et fald til forebyggelse og anbringelse på handicapområdet. Samtidig ses de første tendenser i forhold til at antallet af nye sager ikke stiger i samme takt som de sidste 2 år, fremgår det af den dagsorden, som politikerne blev præsenteret for.

Politikerne blev også præsenteret for områder, hvor udgifterne foreløbigt ser ud til at være dalende.

- Ligeledes begynder de tiltag som Familerådgivningen iværksatte i løbet af 2022 at have effekt, hvilket bl.a. viser sig i et faldende antal af anbringelser i de første 3 måneder af 2023, det vides dog endnu ikke, om det vil have gennemslag for hele 2023, står der i sagsfremstillingen.

Ydermere blev politikerne præsenteret for, at der også har været nedgang i priserne på nogle områder indenfor det specialiserede børneområde.

- Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog dagbehandling på det psykosociale område.

Dagbehandling er et særligt fokusområde i 2023, hvor der vil blive arbejdet på at etablere flere lokale og fleksible skoletilbud til børn der tidligere ville være blevet visiteret til dagbehandling, fremgår det af sagsfremstillingen

 

red