Merudgifter for det specialiserede voksenområde på 17,5 mio. kr.

Merudgifter for det specialiserede voksenområde på 17,5 mio. kr.

Den kommunale økonomirapportering viser, at der fortsat er stigende udgifter på det voksenspecialiserede område

Takststigninger prisstigninger og øget tilgang er årsagerne til, at udgifterne til det specialiserede voksenområde er steget.

Det blev Økonomiudvalget orienteret om på deres møde mandag aften.

Udvalget modtog orienteringen fra Hvidovre Kommunes Center for Økonomi og Personale, som havde udarbejdet dagsordenpunkt.

- Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2022, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde. Perioden 2019-2022 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2023 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 17,5 mio. kr. grundet takststigninger, prisstigninger samt øget tilgang, fremgår det af dagsordenpunktet, som politikerne blev præsenteret for.

Skønnet med ekstraudgifter på 17,5 mio. kr. tager, i følge sagsfremstillingen, udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

 

red