Mindesten til fare for trafiksikkerheden ved Avedøre skole

Mindesten til fare for trafiksikkerheden ved Avedøre skole

Hvorfor ikke sætte den på grunden hvor ”Avedøre Rådhus” engang lå?, skriver FRANK SØRENSEN:

LÆSERBREV: I Hvidovre Avis er der på forsiden en stort opsat artikel om at 50 år med Avedøre fejres den 20. juni med opsætning af stor mindesten.

Jubilæet markeres af Hvidovre kommune ved, at holde et arrangement i anledning af 50 års jubilæet hvor Avedøre blev en del af Hvidovre, og at der opsættes en ”mindesten” for at markere sammenlægningen på hjørnet af Byvej/Avedøre Tværvej og Brostykkevej

Tanken om i gaden at markere sammenlægningen af Hvidovre og Avedøre med en mindesten syntes jeg er god, men det er uforståeligt hvorfor en sten opsættes ved et trafikeret gadekryds, hvor mange skoleelever kommer gående eller på cykel med masser af biler.

Det ville være mere naturligt, at stenen opsættes på græsplænen ved Avedøre Tværvej 15, lige ved hovedporten til Avedørelejren, museet og Cirkusmuseet og ved busholdepladsen der.

Det er den grund hvor rådhuset for Avedøre oprindelig lå så beboerne ikke skulle tage til Glostrup når de skulle på rådhuset i Glostrup, og blev efter sammenlægningen brugt af Hvidovre cykelklub indtil huset blev nedrevet af Hvidovre kommune på grund af huset var forfaldet, og ikke længere kunne bruges.

Det gamle ”Avedøre Rådhus” var ejet af Hvidovre kommune og grunden er ejet af KAB for Avedøre nord, og blev ved nedrivningen af huset på Avedøre Tværvej 15 udlagt som en græsplæne med smukke store træer og et ”tingsted” med store kampesten midt på pladsen.

Det vil være naturligt, at en mindesten opstillet på den plads, som markering af at det var her Avedøre havde deres rådhus indtil sammenlægningen i 1974, og tilmed lige overfor Forstadsmusset, Cirkusmuseet og Avedørelejren samt Filmbyen, så man på den måde med ”mindestenen” i anledning af 50 års jubilæet.

Grunden er ejet af Avedøre Nord, og et samarbejde mellem boligselskabet og kommunen om en ”torveplads” for mindestenen på den gamle rådhusplads vil være naturligt, ved at der på den grønne græsplæne opsættes en mindesten så historien i gaden på den måde også kan være på pladsen hvor det gamle rådhus oprindelig lå indtil sammenlægningen i 1974.

Da det er lige ved museet er det en placering hvor mange kommer i forvejen, og fra Bymuren 52 og 82 er det sti forbi græsplænen og til Avedøre Tværvej og hovedporten til Avedørelejren samt bus stoppestedet, så det er et sted hvor mange kommer, derfor vil det være en naturlig placering at opstille mindestenen.

Også i forhold til trafiksikkerheden ved skolen virker det ugennemtænkt, at have en sten stående på hjørnet af Byvej/Avedøre Tværvej og Brostykkevej ved lyskrydset ved Avedøre skole. Derfor vil det være en fordel at bruge den gamle ”rådhusgrund” på Avedøre Tværvej 15, i stedet for hjørnegrunden så bilister ikke i krydset har opmærksomheden rettet mod ”mindestenen”.

Så både historisk og af hensyn til trafik sikkerheden vil det være oplagt at arrangementet holdes på området ved porten til Avedørelejren og, at mindestenen opsættes på den gamle rådhusplads i Avedøre.

Området er i forvejen udlagt med græsplæne, store flotte træer og tingsted med gamle kampesten, og da der jo ikke er nogen udgifter ved, at have en mindesten stående vil være naturligt at Hvidovre kommune og Boligselskabet aftaler at stenen opsættes på pladsen og ikke i gadekrydset ved Avedøre skole.

Med venlig hilsen

Frank Sørensen, Gørtlerporten 42